Informace k začátku školního roku

Třídní schůzky a konzultace proběhnou v prvním týdnu nového školního roku, dle informací od vašich třídních pedagogů. U tanečního, výtvarného a dramatického oboru bude úvodní výuka v prvním týdnu (4. – 8. 9.) zkrácena na jednu vyuč. hodinu, dále pak nesledují konzultace pro rodiče. Výuka hudební nauky a souborové hry začíná v týdnu od 11.9. (v Mníšku od 18.9.)

Zde se dozvíte další informace – organizace školního roku, plánované akce atd. Budete moci také přispět našemu spolku při ZUŠ, který pomáhá škole s výdaji nad rámec jejich možností – například pronájem sálu kina, ceny do soutěží, ocenění pro absolventy, občerstvení pro děti na vystoupeních atd. Vybíraná částka je 50 Kč, horní hranice není omezena. Je možno zaslat i po žákovi. Děkujeme.

Žáci si nosí na výuku přezůvky, a přezouvají se v šatně školy.

Škola má informační systém IZUŠ (www.izus.cz).. Jeho prostřednictvím je například možné sledovat žákovskou knížku a omlouvat žáky z výuky.

Úplata za vzdělávání a výpůjčného za nástroje je za 1. pololetí splatná do 15. 9. 23 a za 2. pololetí do 15.2. 24. Jednotlivé předpisy k úhradě nerozesíláme.

Veškeré informace se dočtete zde https://www.zus-revnice.cz/?page_id=5689

Aktuální i další informace najdete na webu školy www.zus-revnice.cz a dále na jejich sociálních sítích.