STUDIUM

Základní umělecké školy patří stejně jako mateřské, základní a střední školy do sítě škol a jejich fungování se řídí školským zákonem a dalšími právními předpisy.

Co to ve zkratce znamená: dítě, které bylo přijato po úspěšné talentové zkoušce a prokázání předpokladů ke studiu, je zapsáno do školní matriky a po úspěšném skončení každého ročníku je automaticky zapsáno do ročníku dalšího a zůstává žákem školy. Dokud jeho docházka není ukončena, není možné na jeho místo přijmout žáka dalšího. Po začátku školního roku již škola nemá možnost přijímat  nové žáky a ukončení vzdělávání každého žáka zásadně komplikuje situaci škole i pedagogovi, který má  nastavený rozvrh. Pokud si tedy nejste jisti, zda dítě bude schopné odchodit aspoň jeden školní rok, zvažte, zda je pro něj studium v ZUŠ vhodné. Více o v záložce přijetí ke studiu

Platby: Úplata za vzdělávání (tzv. školné), výpůjčné