STUDIUM

Základní umělecké školy patří stejně jako mateřské, základní a střední školy do sítě škol a jejich fungování se řídí školským zákonem a dalšími právními předpisy.

Co to ve zkratce znamená: dítě, které bylo přijato, je zapsáno do školní matriky a po úspěšném skončení každého ročníku je automaticky zapsáno do ročníku dalšího a zůstává žákem školy. Dokud jeho docházka není ukončena, není možné na jeho místo přijmout žáka dalšího. Po začátku školního roku již škola nemá možnost přijímat  nové žáky a ukončení vzdělávání každého žáka zásadně komplikuje situaci škole i pedagogovi, který má  nastavený rozvrh. Pokud si tedy nejste jisti, zda dítě bude schopné odchodit aspoň jeden školní rok, zvažte, zda je pro něj studium v ZUŠ vhodné. Více o studiu níže.

Přijímání žáků ke studiu / talentové zkoušky

Než přihlásíte dítko do ZUŠky  - pozorně čtěte!

Studijní obory

Rozvrhy / předběžné 2020/2021

Řevnice - rozvrh

Mníšek - rozvrh

Centrální rozvrh -vyučovací hodiny a přestávky

Platby: Úplata za vzdělávání (tzv. školné), výpůjčné, Kurzy a kroužky

Přihláška      logo19-bila

Odhlášení

Hudební nauka

Pronájem  nástrojů

MŠMT / Organizace_skolniho_roku_2020_2021

Školní vzdělávací program - První cesta k umění,  - platnost od 1.9.2020

Žádost o Individuální vzdělávací plán (pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, a základě zprávy z poradenského pracoviště)