Talentové zkoušky 2024/2025

Talentové zkoušky  pro příští školní rok proběhnou 30. a 31. května – viz rozpisy níže. Tam se i dozvíte na jaké obory se lze v Řevnicích nebo v Mníšku přihlašovat. Ke zkoušce je nutné si zarezervovat  jeden z nabízených termínů  (náhradní termíny budou vypsány jen pokud se nenaplní kapacita daného oboru)

Informace k přihlašování - prosím, čtete pečlivě, nedodržení pokynů může mít za následek neplatnou přihlášku.

Rozpis zkoušek Řevnice

Rozpis zkoušek Mníšek p. B.

Hudební obor / Při talentové zkoušce  se posuzují základní intonační dovednosti a smysl pro rytmus -  uchazeč si připraví a zazpívá libovolnou lidovou píseň, říkadla, zopakuje tón podle sluchu, zopakuje vytleskaný rytmus. Pokud dítě již hraje na nějaký hudební nástroj, lze předvést ukázku. Zkouška trvá cca 10 minut.

Taneční obor / Při zkoušce se posuzuje rytmika, schopnost pohybové paměti a pohybové dovednosti. Cvičební nebo taneční úbor s sebou. Zkouška probíhá v malých skupinách bez přítomnosti rodičů a trvá okolo 20 minut.

Výtvarný obor /  Zkouška trvá celkem 30 min. Při zkoušce se posuzují i domácí práce žáka – přineste s sebou cca 5-10 výkresů, nebo fotografií, ukázky prostorových věcí ve fotodokumentaci. Praktická zkouška na místě probíhá okolo 30 minut formou kresby, nebo kombinovanou technikou na zadané téma.

Literárně dramatický obor / Při zkoušce se hodnotí pohybové schopnosti a mluvené slovo, přednesení jednoduché krátké básničky.  Zkouška trvá okolo 15 min.