Informace o pololetním hodnocení z hudební nauky za 1. pololetí

 Hudební nauka je povinná pro všechny žáky 1. až 5. ročníku I. stupně, pokud neabsolvovali tento předmět v průběhu předchozího studia jiného oboru či na jiné škole.

Žáci, kteří pravidelně navštěvují v průběhu roku HN se dostaví k písemnému testu v době svých vyučovacích hodin. Termíny naleznete níže. Celý příspěvek