Informace o závěrečném hodnocení z hudební nauky za 2. pololetí

Hudební nauka je povinná pro všechny žáky 1. až 5. ročníku I. stupně, pokud neabsolvovali tento předmět v průběhu předchozího studia jiného oboru či na jiné škole. Žáci, kteří chodí na výuku pravidelně, již test psali.

Hodnocení žáků, jimž bylo ředitelem ZUŠ Řevnice povoleno individuální studium a dále žáků s nedostatečnou docházkou, proběhne test v době vyučovacích hodin HN – viz níže. Celý příspěvek