Informace k začátku školního roku

Třídní schůzky a konzultace proběhnou v prvním týdnu nového školního roku, dle informací od vašich třídních pedagogů. U tanečního, výtvarného a dramatického oboru bude úvodní výuka v prvním týdnu (4. – 8. 9.) zkrácena na jednu vyuč. hodinu, dále pak nesledují konzultace pro rodiče. Výuka hudební nauky a souborové hry začíná v týdnu od 11.9. (v Mníšku od 18.9.) Celý příspěvek

Výsledky talentových zkoušek pro školní rok 2023/2024

Počet přijatých žáků zcela naplnil kapacitu školy, její prostorové a organizační možnosti. Další uchazeči  (podle oboru a výsledku talentové zkoušky) mohou být přijímáni pouze v případě, že během prázdnin nebo na začátku školního roku dojde k odhlášení některého ze stávajících žáků.

Prosíme přečtěte si pečlivě následující informace!

Celý příspěvek