Kurzy a kroužky v doplňkové činnosti školy

Zápis do kroužků a kurzů od 1. do 10. 9., do naplnění jeho kapacity, dle pořadí, ve kterém budou přihlášky zaslány mailem (je nutné opatřit podpisem!) a zaevidovány. Více v odkazech.

Kroužky pro děti a mládež

Kurzy pro dospělé