O NÁS

zamek

Základní umělecká škola v Řevnicích byla jako tehdejší Lidová škola umění založena v roce 1954. Jako příspěvková organizace v dnešní podobě vznikla 1.1.2003.

Mimo řevnického Zámečku probíhá výuka na nám. Krále Jiřího z Poděbrad 64, kde jsou umístěny  výtvarné ateliéry a v I. patře je pak i jedna třída hudební.

Dalším místem poskytovaného vzdělávání je dlouhá léta Mníšek pod Brdy. Nyní jsou prostory ZUŠ umístěné v přízemí budovy MŠ Nová (Nová 499) a bývalé školní družiny (Malé náměstí 415), kde probíhá výuka výtvarného oboru. Od poloviny školního roku 2019/20 se přesunula výuka tanečního oboru do sálu v budově ZŠ Mníšek pod Brdy do tzv. Pavilonu (Komenského 420).

Kapacita školy je 600 žáků.

Od 1.9.2012 se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu První cesta k umění.

Vyučované obory

V hudebním oboru se v současné době vyučují tato studijní zaměření:

 • Hra na bicí nástroje (výuka probíhá v Řevnicích)*
 • Hra na fagot  (výuka probíhá v Řevnicích)*
 • Hra na hoboj (výuka probíhá v Řevnicích)*
 • Hra na housle
 • Hra na klarinet
 • Hra na klavír
 • Hra na kontrabas (výuka probíhá v Řevnicích)*
 • Hra na kytaru
 • Hra na lesní roh (výuka probíhá v Mníšku pod Brdy)*
 • Populární a jazzový klavír  (výuka probíhá v Mníšku pod Brdy)
 • Hra na mandolínu (výuka probíhá v Řevnicích)*
 • Hra na příčnou flétnu (výuka probíhá v Řevnicích)*
 • Hra na trubku  (výuka probíhá v Řevnicích)*
 • Hra na saxofon
 • Hra na violu (výuka probíhá v Řevnicích)*
 • Hra na violoncello (výuka probíhá v Řevnicích)*
 • Hra na zobcovou flétnu
 • Populární a jazzový zpěv  (výuka probíhá v Mníšku pod Brdy)
 • Sólový zpěv

Ve výtvarném oboru se vyučuje toto studijní zaměření:

 •  Vizuální tvorba (více viz Školní vzdělávací program)

V tanečním oboru se vyučují tato studijní zaměření:

 • Současný tanec  (více viz Školní vzdělávací program)

V literárně – dramatickém oboru se vyučuje toto studijní zaměření:

 • Základy dramatické tvorby  (více viz Školní vzdělávací program)

Z důvodu dlouhodobé naplněnosti kapacity ZUŠ nepořádáme studium pro dospělé. Vzdělávání dospělých je možné v rámci kurzů v doplňkové činnosti (více v odkazu „Kurzy a kroužky“) V rámci zřizovatelem povolené doplňkové činnosti škola pořádá kurzy pro dospělé, zájmové kroužky pro děti, různé workshopy a pronajímá prostory. Od roku 2010 školu podporuje spolek Klub při ZUŠ, z.s.