O NÁS

zamek

Základní umělecká škola v Řevnicích byla jako tehdejší Lidová škola umění založena v roce 1954. Jako příspěvková organizace v dnešní podobě vznikla 1. ledna 2003.

Mimo řevnického Zámečku probíhá výuka na nám. Krále Jiřího z Poděbrad 64, kde jsou umístěny výtvarné ateliéry a v I. patře je pak i jedna třída hudební.

Dalším místem poskytovaného vzdělávání je dlouhá léta Mníšek pod Brdy. Nyní jsou prostory ZUŠ umístěné v přízemí budovy MŠ Nová (Nová 499) a bývalé školní družiny (Malé náměstí 415), kde probíhá výuka výtvarného oboru. Od poloviny školního roku 2019/20 se přesunula výuka tanečního oboru do sálu v budově ZŠ Mníšek pod Brdy do tzv. Pavilonu (Komenského 420).

Kapacita školy je 600 žáků / od 1. 9. 2021 bude 700 žáků

Od 1. 9. 2012 se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu První cesta k umění.

Vyučované obory

Z důvodu dlouhodobé naplněnosti kapacity ZUŠ nepořádáme studium pro dospělé. Vzdělávání dospělých je možné v rámci kurzů v doplňkové činnosti (více v odkazu Kurzy pro dospělé)

V rámci zřizovatelem povolené doplňkové činnosti škola pořádá kurzy pro dospělé, zájmové kroužky pro děti, různé workshopy a pronajímá prostory. Od roku 2010 školu podporuje spolek Klub při ZUŠ, z.s.