Hudební nauka

Děti jsou rozděleny do skupin podle ročníků.

Hudební nauka je povinný předmět, který je nedílnou součástí hry na hudební nástroj (školné se tím nemění) a celkového hudebního vzdělání. Do povinné výuky žáka patří hra na hudební nástroj, nauka a komorní hra.

Hudební nauka je vyučována od 1. ročníku až  do 5. ročníku podle zvoleného nástroje, v některých případech podle schopností žáka může být začátek výuky posunut do 2. ročníku.

Pro výuku HN je povinné používání pracovních sešitů. Hudební nauka pro ZUŠ-pracovní sešit (pro příslušný ročník), autor: Martin Vozár.

INDIVIDUÁLNÍ STUDIUM HUDEBNÍ NAUKY
Ve výjimečných případech lze ze závažných důvodů žáka z pravidelné výuky omluvit a povolit mu samostudium. Vše musí být podloženo písemnou žádostí, formulář je dispozici na www.zus-revnice.cz, u pedagogů nebo v ředitelně školy. Na konci každého pololetí musí žák složit v určených termínech zkoušku z HN, jinak nemůže být klasifikován a neobdrží ani vysvědčení.

Výuka nauky v Řevnicích probíhá v hudební třídě, 1.patro, nám. Krále  Jiřího z Poděbrad 64

Výuka v Mníšku p.B. probíhá v Nová 499, vchod ze zahrady (přízemí MŠ Nová).

Hudební nauka – žádost o uvolnění z pravidelné docházky

Učební materiály:
M. Vozar: Hudební nauka pro ZUŠ (sešit podle příslušného ročníku dítěte)
V. Grigová : Všeobecná hudební nauka
L. Zenkl : ABC hudební nauky

Školní stránka hudební nauky – testy, kvízy, učební materiály