Hudební nauka

Děti jsou rozděleny do skupin podle ročníků. Hudební nauka je povinný předmět, který je nedílnou součástí hry na hudební nástroj (školné se tím nemění) a celkového hudebního vzdělání. Do povinné výuky žáka patří hra na hudební nástroj, nauka a komorní/souborová hra. Hudební nauka je vyučována od 1. ročníku až  do 5. ročníku podle zvoleného nástroje, v některých případech podle schopností žáka může být začátek výuky posunut do 2. ročníku. Pro výuku HN je povinné používání pracovních sešitů. Hudební nauka pro ZUŠ-pracovní sešit (pro příslušný ročník), autor: Martin Vozár.

Výuka nauky v Řevnicích probíhá v budově ZŠ Řevnice, Školní 600 (učebna č. 204).
Výuka v Mníšku p.B. probíhá v budově ZUŠ v Nová 499.

Vyučující hudební nauky – DiS. Ivana Ferová

Pro výuku si na začátku školního roku žák zakoupí  pracovní sešit / škola sešity nezajišťuje/ : M. Vozar: Hudební nauka pro ZUŠ (sešit  dle výše uvedeného ročníku dítěte). Verze viz níže.

IMG_20220831_003928

Další doporučené mat.:  V. Grigová : Všeobecná hudební nauka, L. Zenkl : ABC hudební nauky

Přehled probírané látky 1.pol.  / rámcově  

Přehled probírané látky 2.pol. / rámcově

Opakovací testy - příklad

Testy, kvízy, učební materiály 

Individuální studium  - hudebni-nauka-zadost