Cesta k poznání 2

Od školního roku 2022/23 jsme se zapojili do Operačního programu Jan Ámos Komenský. Podporu pro vzdělávání budeme čerpat i v následujících dvou letech.

projekt

image001