Výsledky talentových zkoušek pro školní rok 2024/2025

Výsledky jsou uvedeny v pořadí dle variabilního symbolu (ne dle výsledků u zkoušek), který najdete v záhlaví tištěné verze přihlášky (ve tvaru 3xxxxxx, za evidenčním číslem dokumentu) rozdělením dle přijetí či nepřijetí uchazeče.

 V seznamech jsou uchazeči uvedeni:

  • Přijatí žáci: 

PRO ZÁVAZNÉ ZAPSÁNÍ DO STUDIA odevzdáte vytištěnou a  podpisy opatřenou přihlášku včetně dalších příloh tj. souhlasy zákonných zástupců a dodáte do školy (poštou nebo osobně do kanceláře školy na adresu Mníšecká 29, 252 30 Řevnice, v době nepřítomnosti lze vhodit do schránky školy na stejné adrese)  v TIŠTĚNÉ PODOBĚ,  do 3.7.2024, 15 hod. – pro zaslání poštou je to poslední den podání).  Odkaz na přihlášku, pokud jste si již nevytiskli, najdete v potvrzovacím mailu, který vám byl zaslán systémem IZUŠ. Pokud je žák přijat na více studijních zaměření je potřeba vyplnit a dodat za každé studijní zaměření přihlášku zvlášť.   

Upozornění: v případě, že přihláška nebude odevzdána v uvedených termínech a v požadované formě, bude potvrzením, že zájem o studium Vašeho dítěte na naší škole netrvá, a na jeho místo bude přijat další uchazeč. Pokud o přijetí zájem již nemáte, zašlete tuto informaci na mail školy.

Další informace pro přijaté: Předběžné rozvrhy budou na webu školy na konci června. Další pak upřesnění v posledním týdnu v srpnu, kdy obdržíte mail od pedagoga hlavního předmětu. 

  • Nepřijatí/z kapacitních důvodů, náhradníci: uchazeči, kteří splnili předpoklady, ale nebyli k přijati z důvodu naplněné kapacity oboru, a mohou být případně přijímáni v případě uvolnění  místa dle pořadí u talentových zkoušek. Dodají přihlášku až po vyzvání, pokud budou  přijati dodatečně.
  • Nepřijatí: nesplnili předpoklady ke studiu

V případě nejasností prosím, nevolejte, ale  zašlete mail, s uvedením jména, oboru a registračního čísla.

Výsledky talentových zkoušek