Úspěchy našich žáků

2019/2020

Národní soutěže ZUŠ 2016/2016 vyhlášené MŠMT

Okresní kolo

HRA NA KLAVÍR / Natálie Němečková, postup do krajského kola (zrušeno)

Výtvarka

 •  Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice / malba a kresba – čestné uznání: Cyril Sodomka, Stella Stropková, Anežka Škorpilová, filmová tvorba – čestné uznání: Terezie Šídová, Dorota Tůmová, kolekce výtvarných objektů – medaile: Magdaléna Bicanová, Alice Gürtnerová. Adéla Hrubá, Nela Husáková, Nina Churová, Anna Kohoutová, Sofija Kyncl, Emma Ledvinová, Marek Myšák, Laura Neméthová, Adéla Petráňová, Vojtěch Řezáč, čestné uznání: Kristýna Hermanová, Magdalena Romová

Absolventi

HUDEBNÍ OBOR / Šimon Škultéty (klavír, pí. uč. Marija Rajičová), Antonie Nebřenská, Alexandra Živná (příčná flétna, p. uč. Dušan Navařík), Ema Hofmeisterová (kytara, p. uč. Jan Peš), Antonie Zavadilová (hoboj, pí. uč. Kristina Němečková), Ondřej Michálek,  Adéla Součková (housle, pí. uč. Lenka Kolářová) Evelína Fialová, Aneta Kalertová (zpěv, pí. uč. Martina Mamula Bauerová), Kateřina Fantová (mandolína, p. uč. František Běhounek)

TANEČNÍ OBOR / Marie Bartáková, Věra Čurdová, Alexandra Řehořová (pí. uč. Jarmila Matoušková) Berenika Brennerová, Karolína Holcátová (pí. uč. Viktorija Vrublevska)

VÝTVARNÝ OBOR / Věra Čurdová, Meda Hrazdirová, Alžběta Bartáková, Matěj Boxan, Kristin Kuthanová, Emma Ada Müllerová, Tereza Petrová, Štěpán Polák,  Adéla Strejčková, Anežka Škorpilová, Viktorie Šounová (pí. uč. Ivana Junková)

II. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA: HUDEBNÍ OBOR / Petra Kalbáčová (klavír, pí. uč. Zdeňka Hančová), Jonáš Flemr (saxofon, p. uč. Radek Žitný)

II. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA: VÝTVARNÝ OBOR / Klára Matoušková (pí. uč. Ivana Junková)

2018/2019

Národní soutěže ZUŠ 2016/2016 vyhlášené MŠMT

Celonárodní kolo

KOMORNÍ HRA S PŘEVAHOU DECHOVÝCH NÁSTROJŮ / kvarteto  Kamila Kolářová,  Kristin Kuthanová, Vojtěch Brenner, Bára Stará, 2. místo, (pí. uč. K. Němečková)

KOMORNÍ HRA S PŘEVAHOU SMYČCOVÝCH NÁSTROJŮ / trio Majda a Anna Pawlicovy, Tobiáš Balkovský, 1. místo, soubor Umpalumpa Kamila Kolářová, Alice Divišová, Tereza Petrová, 2. místo (1. místo nebylo uděleno)

Další soutěže

Hudba

 • Pěvecká festival Sanremo Junior / Aneta Kalertová, postup do mezinárodního finále  (pí. uč. M. Bauerová)
 • Pěvecká soutěž Allegro / Evelína Fialová, 1. místo, Ema Hofmeisterová, 3. místo, Rozárka Strnadová, 2. místo, Bára Cihlová, 3. místo (pí. uč. M. Bauerová)
 • Společný koncert České filharmonie a žáků ZUŠ / mezi 59 žáků, kteří si zahrály s Českou filharmonií byly vybrány houslistky Tereza Petrová, Magda Routová a Anežka Krutská
 • Violoncellová soutěž Jana Vychytila / Tobiáš Balkovský, 1. cena, (p. uč. M. Novák)

Výtvarka

 • Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice / filmová tvorba – medaile: Šárka Leinweberová, Julie Slovenčíková Alžběta Nebřenská (pí. uč. Kateřina Krutská), výtvarný objekt - čestné uznání: Alice Gunterová a Adéla Hrubá (pí. uč. Kateřina Zagdoun)

Tanec

 • Taneční učitelé roku / mníšečtí žáci se se dvěma choreografiemi probojovali do finálového večera mezi 17 nejlepších choreografií (pí. uč. J. Matoušková)

Absolventi

HUDEBNÍ OBOR / Nela Hartmannová, Hana Pavlová, Julie Slovenčíková (klavír, pí. uč. Marija Rajičová), Karolína Martínková, Stella Stropková (zpěv, pí. uč. Tereza Bystřická), Vojtěch Brenner, Kamila Kolářová (zobcová flétna, pí. uč. Kristina Němečková) Barbora Digrinová (klavír, pí. uč. Kateřina Soukupová), Petr Čechmánek, Kateřina Kovalová, Tadeáš Richter (kytara, p. uč. Jan Peš) Kryštof Lorenc, Tereza Součková (klarinet, p. uč. Radek Žitný), Tereza Koňasová, Marianna Krutská, Tereza Petrová (housle, pí. uč. Lenka Kolářová)

TANEČNÍ OBOR / Laura Jelínková, Aneta Kalertová, Eliška Machová, Natálie Kociánová, Anna Kudová (pí. uč. Jarmila Matoušková)

VÝTVARNÝ OBOR / Brian Bohiňák, Lukáš Cihelka, Emma Férová, Anežka Jirasová, Eliška Kuthanová, Petra Ohnůtková, Ludmila Váńová (pí. uč. Ivana Junková)

II. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA: HUDEBNÍ OBOR / Tomáš Němec (bicí, p. uč. Camilo Caller), Petra Kalbáčová (zpěv, pí. uč. Martina Mamula)

2017/2018

Národní soutěže ZUŠ 2017/2018 vyhlášené MŠMT

Krajské kolo

ZPĚV / E. Fialová, 2. místo (pí. uč. M. Bauerová)

Celonárodní kolo

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU / M. Snášelová, 1. místo, K. Kolářová, V. Brenner a B. Stará, všichni 2. místo (pí. uč. K. Němečková)

Další soutěže

Hudba

 • Pěvecká soutěž Allegro / E. Fialová, 2. místo
 • Mezinárodní violoncellová soutěž J. Vychytila / T. Balkovský, 1. místo

Výtvarka

 • Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice / malba a kresba – čestné uznání: Alžběta Bartáková, kolekce fotografií – medaile: Adam Hanzlík, Karolína Hrubá, Šárka Leinwebrová, Prokop Sodomka, keramika – medaile: Anna Kohoutová, četné uznání: Gabriela Grycová, Kristýna Hermannová

Absolventi

HUDEBNÍ OBOR / J. Slovenčíková (zpěv, p .uč. T. Bystřická) L. Jindra (housle, p. uč. I. Ferová), E. Kuthanová a T. Římalová (housle, p. uč. L. Kolářová), A. Jonšta (klavír, p. uč. M. Rajičová), M. Brabcová (klavír, p. uč. K. Soukupová), A. Divišová (klavír, p. uč. M. Rajičová) A. Lacková (z. flétna, p. uč. A. Turek)

TANEČNÍ OBOR / P. Bartoš, M. Brabcová, E. Faměrová, R. Icha, V. Matějková, M. Simndalová (pí. uč. J. Matoušková), E. Carbochová, J. Hartmannová, N. Hartmannová, A. Klimtová, K. Kolářová, B. Poláková, V. Pralovzská, J. Slovenčíková (pí. uč. V. Vrublevska)

VÝTVARNÝ OBOR / E. Běhounková, M. Brabcová, K. Dvořáková, A. Eretová, J. Hartmannová, M. Hovorka, J. Chlebounová, E. Kalertová, A. Klimtová, K. Kozohorská, K. Oušková, J. Slovenčíková, S. Stropková (pí. uč. I. Junková), K. Hrubá (digitální fotografie, p. uč. K. Tůma)

2016/2017

Národní soutěže ZUŠ 2016/2017 vyhlášené MŠMT

Okresní kolo

HRA NA KLAVÍR / Dorotka Jirešová, 2. místo (p. uč. M. Rajičová), Marie Bartáková, Evelína Fialová, obě 2. místo (pí. uč. M. Stodůlková), Alice Divišová, Ema Pavlová, obě 3. místo (p. uč. M. Rajičová)

Krajské kolo

HRA NA HOUSLE / Anna Pawlicová, Magda Routová, obě absolutní vítězky (pí. uč. L. Kolářová), Tereza Petrová (pí. uč. L. Kolářová)

Celonárodní kolo

HRA NA HOUSLE / Magda Routová, 1. místo (pí. uč. L. Kolářová), Anna Pawlicová, 2. místo (pí. uč. L. Kolářová), Tereza Petrová, 3. místo (pí. uč. L. Kolářová)

Další soutěže

Hudba

 • Houslová soutěž J. Micky / A. Pawlicová, 1. místo, M. Routová, 2. místo
 • Houslová soutěž J. Muziky / M. Routová, 1. místo, T. Petrová, 3. místo

Výtvarka

 • 8. ročník dětské výtvarné regionální soutěže / Tereza Švédová, 2. místo, Vavřinec Krutský a Tomáš Boxan, 3. místo, Tereza Kolečkářová, Alžběta Cíglerová a Martha Geffertová, čestná uznání (2. kategorie), Nikola Skripnik, 1. místo, Stella Stropková a Emma Férová, 2. místo, Darja Férová, čestné uznání (3. kategorie), Kristýna Dvořáková, 1. místo, Julie Slovenčíková a Adéla Čepelová, 2. místo, Karolína Hrubá Cenu ZUŠ Řevnice (4. kategorie)
 • Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice / malba a kresba – medaile: Julie Slovenčíková, čestné uznání: Agáta Klimtová, Ema Tropová, grafika – čestné uznání: kolektivní práce dětí „Lesní abeceda“, Anna Tamchynová, fotografie – medaile: Ondřej Strejček, čestné uznání: Stanislav Cincibuch, Prokop Sodomka, film – medaile: Anna Dvořáková a Lída Váňová, čestné uznání: Kristýna Dvořáková
 • Fotografická soutěž HKISAC v Hongkongu / Petr Vaněk, hlavní cena, Vojtěch Vosáhlo, Prokop Sodomka, Ondřej Strejček, certificate of merit (p. uč. J. Mühlfeit)

Absolventi

HUDEBNÍ OBOR / Šimon Fryček (kytara, p. uč. Miroslav Fiedler), Matouš Hladovec (kytara, p. uč. Jan Peš), Klára Matoušková (zpěv, p.uč. Martina Bauerová), Antonie Nebřenská (zobcová flétna, p .uč. Kristina Němečková), Andrea Lacigová (zobcová flétna p. uč .Kristina Němečková), Ema Pavlová (klavír, p. uč. Marija Rajičová)

TANEČNÍ OBOR / Bořek Icha, Sára Formánková, Adéla Eretová (p. uč. Jarmila Matoušková)

VÝTVARNÝ OBOR / Anna Dvořáková, Šimon Hrdlička, Klára Jelínková, Zuzana Pokorná, Mikuláš Sodomka, Sabina Sztymonová, Eliška Tumová, Klára Umlášková, Markéta Umlášková, Kryštof Jukl a Antonín Havlíček (p. uč. Ivana Junková a Michaela Rizopulu)

2015/2016

Národní soutěže ZUŠ 2015/2016 vyhlášené MŠMT

Ústřední kolo

komorní hra s převahou smyčcových nástrojů - Komorní soubor / M. Routová a T. Petrová – housle (p. uč. L. Kolářová), V. Brenner – zobcová flétna (p. uč. K. Němečková), K. Kolářová – klavír (p. uč. H. Zemenová), 1. místo

Krajské kolo

komorní hra s převahou dechových nástrojů  - Komorní soubor / K. Kolářová, V. Brenner, D. Sitenský a B. Kostlánová, kategorie 2b, 1.místo, Gaudium - V.Brenner, K. Kuthanová, A. Tučková, D. Sitenský, H. Pavlová a B. Stará. kategorie 2d, 2. místo

Další soutěže

Hudba

 • Houslová soutěž J. Micky / M. Routová, 1.místo
 • Kociánova houslová soutěž / M. Routová, 2. místo
 • Broumovská klávesa (klavír) / K. Kolářová, čestné uznání
 • Prague Junior Note  (klavír) / K. Kolářová, čestné uznání
 • Plzenecké housličky / A. Pawlicová, 1. místo, M. Brennerová 3. místo
 • Brdská kos (zpěv) /  A. Kalertová, 3. místo, E. Fialová Cena poroty

Tanec

 • Finále „Taneční učitelé roku“ / choreografie J. Matouškové  C´est la Vie, žáci TO Mníšek p.B.

Výtvarka

 • 8. ročník dětské výtvarné regionální soutěže / L. Krutská 2. místo, M. Jiřička 1. místo, N. Skripnik 2. místo, A. Geffertová, D.Férová, L. Chvojková, N. Skripnik, G. Hanzlíková, T. Petrová 1.místo za kolektivní dílo, M. Dušičková 1. místo, E. Tropová 2.místo, T. Petrová 2. místo, S. Stropková 3. místo, A. Klimtová 1. místo, A. Jirasová 2. místo, A.Dvořáková 1. místo, Š. Hrdlička 2. místo, K. Umlášková 3. místo, M. Umlášková 3. místo. Žákům školy byla udělena i řada čestných uznání. A. Klimtová s J. Hartmannovou a Petra Ohnutková získaly navíc i Cenu Poroty.
 • Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice / obor fotografie – medaile Petr Vaněk,  čestné uznání Prokop Sodomka a Stanislav Cincibuch

Absolventi

HUDEBNÍ OBOR / Petra Kalbáčová  (klavír, pí. uč. Magdaléna Stodůlková), Tereza Sokolová, Anna Břicháčková (housle, pí. uč. Ivana Ferová), Terezie Kovalová (zpěv, pí. uč. Tereza Bystřická), Anna Sokolová, Barbora Kostlánová (zobcová flétna, pí. uč. Kristina Němečková), Anežka Krutská, Tereza Klimešová, Kateřina Fantová (housle, pí. uč. Lenka Kolářová), Vladimír Chittussi (p. uč. František Běhounek)

TANEČNÍ OBOR / Barbora Dušková, Lucie Rojíková, Eliška Masnerová, Ludmila Váňová (pí. uč. Viktorija Vrublevska), Jana Latalová, Alžběta Lacková, Anna Havlíčková, Zuzana Pokorná, Tereza Typlová (pí. uč. Jarmila Matoušková)

VÝTVARNÝ OBOR / Matyáš Trachta, Andrea Lacigová, Ludmila Lišková (p. uč. Jan Slovenčík), Klára Matoušková (pí. uč. Ivana Junková) Vojtěch Vosáhlo (p. uč. Jiří Milfait)

II. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA: HUDEBNÍ OBOR / Pavel Petric (klarinet, p. uč. Jan Pařík), Štěpánka Sklenková (zobcová flétna, pí. uč. Kristina Němečková)

2014/2015

Národní soutěže ZUŠ 2014/2015 vyhlášené MŠMT

Krajská kola

 • Zobcová flétna / K. Kuthanová, B. Kostlánová - 2. místa, K. Kolářová  3. místo
 • Hoboj / A. Zavadilová, A. Lacigová -  3. místa
 • Klarinet / J. Flemr – 3. místo
 • Bicí / J. Kosatík – 3 místo

Další soutěže

Hudba 

 • Mezinárodní houslová soutěž  Mistra J. Micky /  M. Routová – 2. místo
 • Brdský kos / zpěv / A. Kalertová – Cena diváků a Speciální cena Zory Jandové a Rádia Junior
 • Plzenecké housličky / T. Petrová – 1. místo a M. Krutská čestné uznání

 Výtvarka / Filmová tvorba 

 • Mezinárodní výtvarná soutěž věnovaná dětským právům, vyhlášena Republikou Mexiko / E. Mullerová / čestné uznání
 • 7. ročník regionální výtvarné soutěže Dolní Berounky – K. Kozohorská (čestné uznání), A. Jindrová (2. místo), K. Lacigová (cena poroty) a počítačová grafika Č. Krejčího, P. Svobody a N. Hartmannové.
 • Mezinárodní dětská vytvarná výstava Lidice – Lidická růže za fotografii / P. Vaněk, O. Brůha, P. Sodomka
 • Účast na festivalu žákovských filmů Festžák v Soběslavi

 Tanec

 • Taneční učitel roku – Cena poroty za choreografii

Absolventi

Hudební obor/ klavír / A. Nováková, M. Paukner, kytara / M. Kůs,  zobcová flétna / V. Drechslerová, hoboj / A. Masnerová, kytara / P. Sodomka, bicí / T. Němec

Taneční obor / A. Jindrová, B. Kostlánová, Š. Leinweberová, T. Hýblerová, K. Chadimová, J. Kotoučová, B. Kroová, T. Kudová, G. Stauchová

Výtvarný obor / K. Hrubá, M. Stropková, A. Tylková, P. Sodomka, O. Brůha, P. Vaněk

 

2013/2014

Národní soutěže ZUŠ 2013/2014 vyhlášené MŠMT

 • Housle / M. Routová a T. Petrová – vítězství v okresních i krajských kolech, M. Routová diplomyzároveň i absolutní vítězkou krajské soutěže. V národním kole soutěže pak ve své kategorii  M. Routová  zvítězila a T. Petrová obsadila 3. místo.
 • Klavír / K. Kolářová – vítězství v okresních i krajských kolech, 2. místo v národním kole.
 • Výtvarný obor / postup souboru fotografií a filmů našich žáků do celostátní přehlídky, která se bude konat v září.

Další soutěže

Hudba 

 • Kociánova houslová soutěž (mezinárodní) – M. Routová, 2. místo
 • Mezinárodní houslová soutěž Mistra J. Micky – M. Rutová,  3.místo
  Plzenecké housličky – T. Petrová, 1. místo, M. Krutská – 2. místo, B. Brennerová – 3. místo
 • Broumovská klávesa – K. Kolářová, 1. místo
 • Brdský kos (zpěv) – E. Fialová, 2. místo

 Výtvarka / Filmová tvorba 

 • Fotografická soutěž MFF UK Fotofest 2013 – v kat. do 16 let – M. Sláma, 1. místo
 • 42. ročník MVVD Lidice – medaile za fotografii – O. Brůha, P. Vaněk, V. Vosáhlo, S. Cincibuch a T. Řežábková
 • Prezentace animovaných filmů na festivalu žákovských animovaných filmů Festžák v Soběslavi
 • Filmová soutěž Oskárek – 1. místo
 • Účast na celostátní soutěžní přehlídky dětské a studentské audiovizuální tvorby Animánie 2014.

Absolventi

 • Hudební oddělení/klavír/M. Paličková, housle/L. Flemrová, zobcová flétna/K. Lacigová
 • Výtvarný obor/digitální fotografie/M. Sláma

Více se dočtete ve školním časopisu Tamtamy.

2012/2013

5. ročník výtvarné regionální soutěže Cesta do budoucnosti 

 • Cena poroty byla udělena za soubor díla – Ufoni, hlavy nové generace / keramika – ZUŠ Řevnice / A. Čapounová, K.Hrubá, J. Hartmanová, N. Hartmanová, J. Slovenčíková, S. Stropková, A.Klimtová, P. Ohnůtková, K. Dvořáková, J. Kotěrová  a J. Chlebounová.
 • 1. kategorie Kolektivní cena za soubor – ZUŠ Řevnice/ D. Férová, V. Šounová, L. Chvojková, E. Tropová, A. Bartáková, G. Hanzlíková
 • 2. kategorie Medaile Kolektivní cena za soubor – ZUŠ Řevnice/A. Tamchynová, P. Nešťáková, P.Ohnůtková, Š. Polák, E. Férová, A. Čapounová, Č. Krejčí, K. Dvořáková, L. Cihelka, M. Boxan, M. Hovorka, T. Petrová
 • 3. kategorie Medaile A. Jindrová – ZUŠ Řevnice
 • Kolektivní cena za soubor – ZUŠ Řevnice/A. Dvořáková, K. Hrubá, V. Jůzek,  N. B. Křivánek, A. Lacigová, L. Lišková, M.Sodomka, P. Sodomka, M. Stropková, Š. Šebek, S.Šťastná, M. A. Trachta, A.Tylková
 • 4. kategorie Medaile K. Lacigová – ZUŠ Řevnice
 • Kolektivní cena za soubor – ZUŠ Řevnice/J.M. Junek, T. Lacigová, T. Melounová. A. Slámová, M. Vinterová, O. Brůha
 • Fotografie Medaile P. Vaněk – ZUŠ Řevnice

Okresní  kolo národní soutěže ZUŠ ČR pro komorní soubory

 • v dechových souborech 1. místo  (klarinetové duo T. Součková a K.Lorenc),
 • 2. místo (kvartet zobcových fléten Š. Sklenková,  A. Lacigová, K. Lacigová, A. Masnerová) a 1. místo s postupem do krajského kola (trio zobcových fléten  B. Konečná, E. Kirova, B. Kostlánová).soutez
 • smyčcové soubory –  houslové duo M.  Routová a A. Krutská, rovněž 1. místo s postupem do krajského kola v ZUŠ Nymburk, kde nakonec také  zvítězilo.
 • Trio zobcových fléten ze třídy K. Němečkové si  z krajského kola, které se konalo v ZUŠ Fr.Kmocha v Kolíně, nakonec odvezlo 3. místo.

Další hudební soutěže

 • Mezinárodní houslová soutěž J. Muziky v Nové Pace – M. Routová – stříbrný diplom, T. Petrová (nejmladší) – stříbrný diplom
 • Plzenecké housličky – M. Routová , 1. místo, A. Krutská a T. Klimešová  – čestné uznání, vyučující L. Kolářová.
 • Karlovarská růžička (klavírní soutěž) L. Kolářová (uč. H. Zemenová) 3. místo¨
 • Brdský kos (zpěv) –  N. Frintová – 1. místo, Z.Valešová (1. místo a cena diváků). Obě vede p. uč . Rosypalová

Absolventi

 • hudební oddělení: klavír – M. Digrinová (M. Kroupová) Mníšek p. Brdy, klarinet – K. Kubinová (J. Pařík), II. stupeň / klarinet – J. Paukert
 •  výtvarné oddělení: J. M. Junek, K. Lacigová. T. Melounová, A. Slámová

2011/2012

Žačky z houslového oddělení se opět zúčastnily mezinárodní houslové soutěže Josefa Muziky, kde získala M. Routová 2. místo, letos se i poprvé zúčastnila prestižní mezinárodní houslové soutěže J. Kociána v Ústí nad Orlicí.

Na Plzeneckých housličkách sbírali nejen zkušenosti ale i ceny naši nejmenší houslisté – M. Krutská (1. místo), T. Petrová (3. místo) a L. Jindra (čestné uznání).

Pobočku v Mníšku reprezentovalo na festivalu „Taneční učitelé roku 2012“ pět malých tanečníků v choreografii J. Matouškové „Datel“. V konkurenci 57 choreografií se probojovali finále.

Již podruhé za sebou na mezinárodní výtvarné soutěži v Lidicích získali žáci ZUŠ nejvyšší ocenění – medaili „Lidická růže“. Opět byl za fotografii oceněn J. M. Junek, dále O. Brůha a za komiks T. Lacigová. Čestné uznání obdrželi T. Melounová, A. Tylková, P. Sodomka a M. Stropková.

2010/2011

Výtvarné soutěže pro region Dolní Berounka s podtitulem Sejdeme se v pralese se zúčastnilo 14 škol a výtvarných ateliérů. Žákyně ZUŠ Řevnice K. Lacigová získala 1. místo ve III. Kategorii a kolektiv žáků čestné uznání za počítačovou grafiku.

39. ročníku lidické mezinárodní výtvarné soutěže získali žáci J. M. Junek a M. Sláma medaili „Lidická růže“ za fotografii. Ocenění převzali z rukou 1. místopředsedy Senátu ČR B. Sobotky.

J.M. Junek se také postaral o zatím největší dosavadní úspěch ZUŠky na mezinárodním poli. Získal nejvyšší ocenění v mezinárodní fotografické soutěži studentů KHKISAC 2011 v dalekém Hongkongu! V kategorii žáků do 15 let mu byla udělena Hlavní cena poroty, ve které zasedali umělci z Číny, USA, Švýcarska a Austrálie. Zúčastnil se slavnostního předávání cen a poskytl interview hongkongské televizi (více zde).

V roce 2011 bylo úspěšné na soutěžích i hudební oddělení. V březnu získali v kategorii malých souborů žáci kytarového oddělení pana Běhounka P. a M. Sodomkovi a J. Cincibuch Zlatou stuhu v soutěži Jarní Petrklíč. Houslistky ze třídy L. Kolářové postoupily z okresního kola soutěže ZUŠ do kola krajského, kde M. Routová a A. Krutská obsadily společně 3. místo v I. kategorii. M. Routová pak obdržela ještě stříbrný diplom na 15. ročníku mezinárodní houslové soutěže mistra Josefa Muziky v Nové Pace.

2009/2010

 

Čtvrtý ročník dětské výtvarné soutěže pro Dolní Berounky, s podtitulem Jiné světy měl téma, které vycházelo z bezprostředního požitku dětí, coby handicapovaných umělců.

Na jaře se žáci zúčastnili i mezinárodní výtvarné soutěže v Lidicích s tématem dětských prací Biodiverzita – rozmanitost živé přírody. V konkurenci více než 25 000 prací z 61 zemí, obdržela A. Jindrová čestné uznání.

Tři děvčata z houslové třídy L. Kolářové se zúčastnila soutěže Plzenecké housličky, kde v II. kategorii obsadila A. Krutská 2. místo, M. Routová 3. místo a T. Klimešová získala čestné uznání.

2008/2009

V roce 2009 dosáhla ZUŠ několika velkých úspěchů. V únoru byl vyhlášen třetí ročník dětské výtvarné soutěže regionu Dolní Berounka s názvem „Chválím tě země má“. Ocenění pro ZUŠ získali: za plastiku J. Mikula, 2. místo, M. Černá, 1. Místo, za fotografii na prvních třech místech J. M. Junek, R. Seidl a M. Velfl, za obraz N. Klempererová, 3. místo, K. Lacigová, 1. místo, M. Stropková a K. Melounová, 3. místo.

Dále proběhlo národní kolo mezinárodní výtvarné soutěže UISAP „Místa a prostory“. Před mezinárodní porotu v Londýně putovaly tři práce za Českou republiku. Vítězně skončila práce naší M. Stropkové s kombinovanou malbou s názvem „Propojení světa“ (foto). Marina se zúčastnila vernisáže soutěže v Tate Modern Gallery v Londýně, kde byla její práce vystavena mezi ostatními díly dětí z celého světa.

Po vítězstvích v okresních kolech soutěží ZUŠ, postoupili do krajských kol žáci hudebního oddělení J. Sklenka (zpěv) a A. Jodlová (lesní roh). I v krajských kolech se stali ve svých kategoriích krajskými vítězi. J. Sklenka pak reprezentoval školu i na Festivalu ZUŠ Středočeského kraje v Mladé Boleslavi.

A. Jodlová se na začátku května zúčastnila Mezinárodní interpretační soutěže žesťových nástrojů, kde ve velké konkurenci vybojovala 2. místo v kategorii junior A.