Úplata za vzdělávání (tzv. školné)

Od školního roku 2023/24 dojde k navýšení úplaty za vzdělávání o cca 15-20%.

stanoveno za pololetí, platné pro školní rok 2022/23

splatnost dle Vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání  - I. pololetí do 15.9.2021, II. pololetí do 15.2.2023. Dle vyhlášky o základním uměleckém vzdělávání přestává být dítě žákem školy. Pokud není úplata za vzdělávání uhrazena ve stanoveném termínu a není dohodnutý na základě písemné žádosti s ředitelem školy jiný náhradní termín, je to důvod k ukončení vzdělávání ze strany školy. Žádost se podává PŘED termínem splatnosti.
Pokud žádáte o vydání faktury pro zaměstnavatelem, je potřeba také žádat tak, aby byl dodržen datum splatnosti pro uhrazení školného.
Platby poukazujte na č .účtu: 253010768/0300  (platby v hotovosti nepřijímáme). Jako variabilní symbol část data narození dítěte – např. 22.2.2012  ve tvaru 220212 nebo v.s. vygenerovaný ze systému IZUŠ. V případě nejasnosti ohledně platby dítěte se obraťte na pedagoga nebo na kancelář školy  e-mail: zus.rev@seznam.cz.
Částku za více oborů nebo více dětí lze sdružovat do jedné platby, je třeba vyplnit podrobnosti o platbě do zprávy pro příjemce, pro lepší orientaci.

HUDEBNÍ ODDĚLENÍ

Přípravná hudební výchova I.st.– nástroj, sólový zpěv (dělená hodina), včetně skupinové výuky 1250
Základní studium  a přípravné studium II.st. (výuka nástroje včetně hudební nauky a souborové hry)
Nástroje, sólový zpěv – samostatná  vyuč.hodina 1900
Dělená hodina, dva žáci v hodině – flétna, kytara, sólový zpěv 1250
Výuka druhého nástroje (při platbě jednoho oboru v plné výši tj. 1900) 1250
Nástroje, sólový zpěv – 1,5 hodiny nástroje, zpěvu (pouze pro nadané žáky, na návrh třídního pedagoga) 2300
Nástroje, sólový zpěv – 2 hodiny nástroje, zpěvu (pouze pro nadané žáky, na návrh třídního pedagoga) 2700

Výpůjčné za nástroje

 

VÝTVARNÉ ODDĚLENÍ /i obory Keramika, Filmová tvorba a Digitální fotografie). Cena není platné pro kroužky keramiky!!!!!!!!

1550

TANEČNÍ ODDĚLENÍ

1250

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉ ODDĚLENÍ

1250

Úplata za vzdělávání je příspěvkem na provozní náklady školy. Mzdové náklady jsou plně hrazeny státem.

Ukončí-li žák vzdělávání  v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Poměrnou část úplaty za vzdělávání  lze vrátit z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, po jejich doložení.

56 komentářů u „Úplata za vzdělávání (tzv. školné)

 1. Pingback: Queer-Eye-We-re-in-Japan-Season-1

 2. Pingback: Dollface-Season-1

 3. Pingback: Evil-Season-4

 4. Pingback: Evil-Season-3

 5. Pingback: Evil-Season-2

 6. Pingback: Evil-Season-1

 7. Pingback: See-Season-1

 8. Pingback: viagramdtrustser.com

 9. Pingback: hqcialismht.com

 10. Pingback: topedstoreusa.com

 11. Pingback: Êîíñóëüòàöèÿ ïñèõîëîãà

 12. Pingback: 1 seriya

 13. Pingback: bofilm

 14. Pingback: bofilm ñåðèàë

 15. Pingback: trustedmdstorefy.com

 16. Pingback: lostfilmtv net

 17. Pingback: kinosmotretonline

 18. Pingback: HDrezka

 19. Pingback: movies hdrezka

 20. Pingback: dorama hdrezka

 21. Pingback: youtube2019.ru

 22. Pingback: cerialest.ru

 23. Pingback: serial

 24. Pingback: filmy-2019-kinokrad

 25. Pingback: kinokrad-2019

 26. Pingback: filmy-kinokrad

 27. Pingback: Kinokrad

 28. Pingback: Kinokrad 2019 Kinokrad Hd

 29. Pingback: Watch TV Shows

 30. Pingback: dinotube hd dinotube

 31. Pingback: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 32. Pingback: æóêè+2+ñåðèÿ

 33. Pingback: ðûáàëêà

 34. Pingback: m-dnc.com

 35. Pingback: kino-m.com

 36. Pingback: we-b-tv.com

 37. Pingback: 4serial.com

 38. Pingback: 00-tv.com

 39. Pingback: watch online

 40. Pingback: Watch

 41. Pingback: Video

 42. Pingback: empire-season-2-episode-3-putlocker

 43. Pingback: wwin-tv.com

 44. Pingback: ðîêåòìåí ïîëíûé ôèëüì

 45. Pingback: Mstiteli: Final (2019)

 46. Pingback: 2020-2020-2020

 47. Pingback: bitly.com/AzAX3

 48. Pingback: Èãðà Ïðåñòîëîâ 8 ñåçîí 5 ñåðèÿ

 49. Pingback: Èãðà ïðåñòîëîâ 8 ñåçîí âñå ñåðèè

 50. Pingback: 2021

 51. Pingback: abisko.ru

 52. Pingback: glyxar.ru

 53. Pingback: Èãðà ïðåñòîëîâ 8 ñåçîí

 54. Pingback: Èãðà ïðåñòîëîâ 8 ñåçîí Ëîñòôèëüì

 55. Pingback: Èãðà ïðåñòîëîâ 8 ñåçîí 2 ñåðèÿ 3 ñåðèÿ

 56. Pingback: 43ytr.icu/j/GPoAr

Komentáře nejsou povoleny.