Kurzy pro dospělé

AKTUALIZACE K 1. 3. 2021

Vážení rodiče, milé děti, účastníci kurzů pro dospělé,

z obecně známých důvodů předpokládáme, že již v tomto školním roce nebude možné otevřít kroužky a kurzy, tj. aktivity školy v doplňkové činnosti. Nechceme vás již déle udržovat v nejistotě, proto vám kurzovné zašleme zpět, ponížené za proběhlé lekce, na účet, ze kterého byl kroužek, kurz uhrazen.

Pokud by přece jen došlo k uvolnění, a škola bude moci konat mimoškolní činnost, nabídneme pro zájemce workshopy/dílny v náplni vašich kroužků a kurzů. O nabídce budete dopředu informováni. 

Je nám to velice líto, a pevně doufáme, že Vám budeme moci vše vynahradit.


Než si vyberete kurz, pozorně čtěte! Kurzy pro dospělé pořádá škola v rámci doplňkové činnosti. Účastníci nejsou žáky a studenty školy a platnost přihlášení do kurzu či kroužku je na celý školní rok.

Po vyrozumění, že jste byli zapsáni, dodejte školy podepsanou přihlášku (v příloze mailu, nebo je stažení na stránkách školy), emailem s naskenovaným podpisem, osobně do ředitelny nebo schránky školy, popř. zašlete poštou na adresu: Mníšecká 29, 252 30 Řevnice.

Případné náhradníky budeme kontaktovat v případě, že se některý zapsaný účastník odhlásí.

Kurzy jsou otevřeny při naplnění jejich kapacity, a začínají v týdnu od 14. 9. 2020 a končí v týdnu 31. 5.- 4. 6. 2021.

Časy začátku kurzů jsou orientační / mohou se posunout v závislosti na rozvrhu výuky.


Kurzovné a přihlášení

UPOZORNĚNÍ: Kurzovné je stanoveno a placeno na celý  školní rok. 

Platba účet školy 253 010 768/0300 (po informaci mailem o otevření kurzu). Splatnost před započetím kurzu.

Variabilní symbol = část data nar. dítěte ve tvaru DDMMRR, do zprávy pro příjemce uveďte název kroužku.

Lze dohodnout rozložení plateb se splatností nejpozději do konce prvního pololetí.

V případě nenaplnění min. počtu uchazečů, kurz otevřen nebude.

PŘIHLÁŠKA: – DOC.PDF

GDPR: GDPR – zásady ochrany osobních údajů


Nabídka kurzů pro školní rok 2020/2021

  • Škola kresby a malby / pátek 16,40 – 19,40 / 13400 Kč / MgA. A. Popaja / výuka v ateliérech, náměstí č.p. 64 / v kurzu jsou  volná  místa, v případě zájmu se informujte na mailu školy.
  • Kurz keramiky / středa 19,30 – 21 / 6000 Kč / Ing. B. Lacigová / KURZ JE NAPLNĚN – DALŠÍ PŘIHLÁŠENÍ JE MOŽNÉ – ZÁJEMCI ALE BUDOU ZAŘAZENI MEZI NÁHRADNÍKY. V případě že se někdo odhlásí, budou zařazeni podle pořadí přihlášení.