Kurzy pro dospělé

Nabídka kurzů pro školní rok 2021/2022

Kurzovné je stanoveno na pololetí. Platba účet školy 253 010 768/0300.

Splatnost kroužku a kurzů je za 1. pol. do  19. 9. 2021, za 2. pol. do 31.1.2022.

Variabilní symbol = část data nar. dítěte ve tvaru DDMMRR, do zprávy pro příjemce uveďte název kroužku/kurzu.

ŘEVNICE 

MNÍŠEK POD BRDY / Kroužky se neotevírají z prostorových důvodů.

Kurzy jsou otevřeny při naplnění jejich kapacity, a začínají v týdnu od 20. 9. 2021 a končí v týdnu do 3. 6. 2022.

Kurzy pořádá škola v rámci doplňkové činnosti školy. Účastníci nejsou žáky a studenty školy a platnost přihlášení do kurzu  je na celý školní rok.

Zápis do kurzu keramiky probíhá přes webový formulář na webu školy, do naplnění kapacity. O zapsání do kroužku vás budeme informovat mailem do 10.9.2021. Poté do 13.9. dodáte do školy závaznou přihlášku.

U  kurzu malby a kresby zašlete podepsanou závaznou přihlášku na mail školy nebo jí dodejte na adresu Mníšecká 29, 252 30 Řevnice nejpozději do 13.9.2021. Zápis probíhá do naplnění kapacity kroužku/kurzu. O otevření kurzu a zapsání vás budeme informovat mailem.

Náhradníky budeme kontaktovat v případě, že se některý účastník do tohoto termínu nepřihlásí, nebo se v průběhu roku ze závažných důvodů odhlásí.

UPOZORNĚNÍV případě nenaplnění min. počtu uchazečů, kurz otevřen nebude.

PŘIHLÁŠKA: přihláška

GDPR: GDPR – zásady ochrany osobních údajů