Kurzy pro dospělé

Pro školní rok 2023/24

Kroužky a kurzy se konají v doplňkové činnosti školy. Účastníci nejsou přijímáni na základě talentové zkoušky a nejsou žáky/studenty školy. Přihlášení je na celý školní rok. Uvedené kurzovné je za jedno pololetí.

Upozornění: Vzhledem k situaci ohledně energií se kurzovné na 2. pololetí může změnit!

  • Kurz keramiky pro dospělé / středa 19,30 – 21 / 4200 Kč za pol. / Ing. B. Lacigová /  třída keramiky Zámeček, Řevnice
  • Škola kresby a malby / pátek  19 – 22 / 8000 Kč za pol. / A. Popaja

Kroužky/kurzy jsou otevřeny při naplnění jejich kapacity, a začínají v týdnu od 18. 9. 2023 a končí v týdnu do 7.6.2024. Kurzy  se řídí  stejnou organizací  školního roku  jako výuka (prázdniny,  svátky,  ředitelská volna atd.)

Zápis do kroužků a kurzů od 1. do 10. 9., do naplnění jeho kapacity, dle pořadí, ve kterém budou přihlášky zaslány mailem (je nutné opatřit podpisem!) a zaevidovány , ke stažení nížeInformaci zda jste zapsáni, nebo jste mezi náhradníky, obdržíte nejpozději 11. 9. Závazné zapsání  do kurzu pro přijaté je pak podmíněna uhrazením kurzovného do 14.9.2023, dle zaslaných informací. Bez toho nebude účast na zahajovací hodině možná. 

Kurzovné je stanoveno na pololetí.  

Splatnost 1. pol. je do 14.9.2023, 2. pol. do 31.1.2024.

Náhradníky budeme kontaktovat v případě, že některý přijatý účastník neuhradí v termínu kurzovné, nebo se v průběhu roku ze závažných důvodů odhlásí.

UPOZORNĚNÍV případě nenaplnění min. počtu uchazečů, kurz otevřen nebude.

Platby poukazujte na č .účtu: 253010768/0300  (platby v hotovosti nepřijímáme), do zprávy napište jméno účastníka a název kurzu.

Pokud kurzovné uhrazeno není účast v kroužku možná.

PŘIHLÁŠKA: přihláška

GDPR: GDPR – zásady ochrany osobních údajů