Kroužky pro děti a mládež

Pro školní rok 2023/24

Kroužky a kurzy se konají v doplňkové činnosti školy. Účastníci nejsou přijímáni na základě talentové zkoušky a nejsou žáky/studenty školy. Přihlášení je na celý školní rok. Uvedené kurzovné je za jedno pololetí. Přihláška ke stažení dole.

ŘEVNICE

  • Výtvarný kroužek  pro děti od 7 let  / pondělí 14-15,30  / 2200 Kč za pol. / MgA. K. Tůma / výuka v ateliérech, náměstí č. p. 64, Řevnice / naplněná kapacita, přihlášky přijímáme do  náhradníků
  • Kroužek keramiky 1 / pro děti od 7 let / středa 14 – 15,30 / 2800 Kč za pol. / Ing. B. Lacigová / třída keramiky Zámeček, Řevnice/naplněná kapacita, přihlášky přijímáme do  náhradníků
  • Kroužek keramiky 2 / pro děti od 7 let  / čtvrtek 14 – 15,30 / 2800 Kč za pol. / Ing. B. Lacigová /  třída keramiky Zámeček, Řevnice /naplněná kapacita, přihlášky přijímáme do  náhradníků
  • Hudební kroužek / pro 5leté děti/ úterý 13,20-14,05 / 1500 Kč za pol. / Kristina Němečková, DiS. / Zámeček, 1.patro, třída vpravo od schodiště / přihlášky do 15.9.
  • Příprava na střední a vysoké umělecké školy / výtvarný kurz / pátek 16 - 19 / 4500 Kč za pol. / MgA. Ivana Junková, MgA. A. Popaja / výuka v ateliérech, náměstí č. p. 64, Řevnice
  • Figurální kresba  / výtvarný kurz / čtvrtek 18 – 21 / 5500 Kč za pol. / MgA. Jan Slovenčík  / výuka v ateliérech, náměstí č. p. 64, Řevnice

MNÍŠEK POD BRDY

  • Hrátky s kamerou  / filmový kroužek pro děti od 8 let / čtvrtek 15,30 -17,30 / 3200 Kč za pol. / MgA. Karolína Peroutková  / výuka v ateliérech ZUŠ, Malé  náměstí 415, Mníšek p. B. (posunutý začátek od 5.10.)
  • Hudební kroužek / pro děti  5 a 6 let /  středa 12,45 – 13,30 / 1500 Kč za pol. / BcA. Adéla Turek  / Nová 499, Mníšek p. B. / přihlašování do 26.1.!

Kroužky/kurzy jsou otevřeny při naplnění jejich kapacity, a začínají v týdnu od 18.9.2023 a končí v týdnu do 7.6.2024. Kurzy  se řídí  stejnou organizací  školního roku  jako výuka (prázdniny,  svátky,  ředitelská volna atd.)

Z prostorových a personálních důvodů se neotevírají kroužky v doplňkové činnosti v Mníšku pod Brdy.

Kroužky/kurzy budou otevřeny při naplnění jejich minimální kapacity, a začínají v týdnu od 18. 9. 2023 a končí v týdnu do7. 6. 2024. 

Zápis do kroužků a kurzů od 1. do 10. 9., do naplnění jeho kapacity, dle pořadí, ve kterém budou přihlášky zaslány mailem (je nutné opatřit podpisem!) a zaevidovány , ke stažení nížeInformaci zda jste zapsáni, nebo jste mezi náhradníky, obdržíte nejpozději 11. 9. Závazné zapsání  do kurzu pro přijaté je pak podmíněna uhrazením kurzovného do 14.9.2023, dle zaslaných informací. Bez toho nebude účast na zahajovací hodině možná. 

Splatnost kurzovného za 1.pol. je do 14.9.2023 a 2. pol. do 31.1.2024.

Kurzovné je stanoveno na pololetí.  

Pro rodiny ve finanční nouzi je možnost žádost o příspěvek z projektu www.darujmekrouzky.cz, do kterého je škola zapojena. Pokud budete žádat, informujte nás o tom, abychom váš požadavek mohli potvrdit.

Náhradníky budeme kontaktovat v případě, že některý přijatý účastník neuhradí v termínu kurzovné, nebo se v průběhu roku ze závažných důvodů odhlásí.

UPOZORNĚNÍ: V případě nenaplnění min. počtu uchazečů, kurz otevřen nebude.

Platby poukazujte na č .účtu: 253010768/0300  (platby v hotovosti nepřijímáme).  Jako variabilní symbol část data narození dítěte ve tvaru DDMMRR , do zprávy napište jméno dítěte a název kurzu.

Pokud kurzovné uhrazeno není účast v kroužku možná.

PŘIHLÁŠKA: DOC.PDF 

GDPR: GDPR – zásady ochrany osobních údajů