Kroužky pro děti

AKTUALIZACE K 1. 3. 2021

Vážení rodiče, milé děti, účastníci kurzů pro dospělé,

z obecně známých důvodů předpokládáme, že již v tomto školním roce nebude možné otevřít kroužky a kurzy, tj. aktivity školy v doplňkové činnosti. Nechceme vás již déle udržovat v nejistotě, proto vám kurzovné zašleme zpět, ponížené za proběhlé lekce, na účet, ze kterého byl kroužek, kurz uhrazen.

Pokud by přece jen došlo k uvolnění, a škola bude moci konat mimoškolní činnost, nabídneme pro zájemce workshopy/dílny v náplni vašich kroužků a kurzů. O nabídce budete dopředu informováni. 

Je nám to velice líto, a pevně doufáme, že Vám budeme moci vše vynahradit.


Než si vyberete kroužek, pozorně čtěte! Kroužky pro děti pořádá škola v rámci doplňkové činnosti školy. Účastníci nejsou žáky a studenty školy a platnost přihlášení do kurzu či kroužku je na celý školní rok.

Po vyrozumění, že jste byli zapsáni, dodejte školy podepsanou přihlášku (v příloze mailu, nebo je stažení na stránkách školy), emailem s naskenovaným podpisem, osobně do ředitelny nebo schránky školy, popř. zašlete poštou na adresu: Mníšecká 29, 252 30 Řevnice.

Případné náhradníky budeme kontaktovat v případě, že se některý zapsaný účastník odhlásí.

Kroužky jsou otevřeny při naplnění jejich kapacity, a začínají v týdnu od 14. 9. 2020 a končí v týdnu 31. 5.- 4. 6. 2021.

Časy začátku kroužků jsou orientační / mohou se posunout v závislosti na rozvrhu výuky.


Kurzovné a přihlášení

UPOZORNĚNÍ: Kurzovné je stanoveno a placeno na celý  školní rok. 

Platba účet školy 253 010 768/0300 (po informaci mailem o otevření kurzu). Splatnost před započetím kurzu.

Variabilní symbol = část data nar. dítěte ve tvaru DDMMRR, do zprávy pro příjemce uveďte název kroužku.

Lze dohodnout rozložení plateb se splatností nejpozději do konce prvního pololetí.

V případě nenaplnění min. počtu uchazečů, kurz otevřen nebude.

PŘIHLÁŠKA: DOC.PDF 

GDPR: GDPR – zásady ochrany osobních údajů


Nabídka kroužků pro školní rok 2020/2021

ŘEVNICE 

  • Výtvarný kroužek  pro děti od 5 let / pondělí 14 – 15,30  / 3600 Kč / MgA. K. Tůma / výuka v ateliérech, náměstí č.p. 64 / v kroužku jsou poslední volná  místa, v případě zájmu se informujte na mailu školy
  • Hudební kroužek pro děti 5-6 let / čtvrtek 15,50 – 16,35 / 2000 Kč / M. Škabroudová DiS. / hudební třída, 1. patro, Zámeček / v kroužku jsou poslední volná  místa, v případě zájmu se informujte na mailu školy
  • Příprava na střední a vysoké umělecké školy / pouze 1.pol. / výtvarný kurz / pátek 16,40-19,40 / 3200 Kč / MgA. Ivana Junková, MgA. A. Popaja / výuka v ateliérech, náměstí č.p. 64 / v kurzu  jsou poslední volná  místa, v případě zájmu se informujte na mailu školy
  • Kroužek keramiky 1 / pro děti od 7 let / středa 14-15,30 / 4200 Kč / Ing. B. Lacigová / třída keramiky Zámeček / KROUŽEK JE NAPLNĚN – DALŠÍ PŘIHLÁŠENÍ JE MOŽNÉ – ZÁJEMCI ALE BUDOU ZAŘAZENI MEZI NÁHRADNÍKY. V případě že se někdo odhlásí, budou zařazeni podle pořadí přihlášení.
  • Kroužek keramiky 2 / pro děti od 7 let / čtvrtek 13,30-15 / 4200 Kč / Ing. B. Lacigová /  třída keramiky Zámeček / KROUŽEK JE NAPLNĚN – DALŠÍ PŘIHLÁŠENÍ JE MOŽNÉ – ZÁJEMCI ALE BUDOU ZAŘAZENI MEZI NÁHRADNÍKY. V případě že se někdo odhlásí, budou zařazeni podle pořadí přihlášení.
  • Kroužek keramiky 3/ pro děti od 7 let / čtvrtek 15,30-17 / 4200 Kč / Ing. B. Lacigová / třída keramiky Zámeček / KROUŽEK JE NAPLNĚN – DALŠÍ PŘIHLÁŠENÍ JE MOŽNÉ – ZÁJEMCI ALE BUDOU ZAŘAZENI MEZI NÁHRADNÍKY. V případě že se někdo odhlásí, budou zařazeni podle pořadí přihlášení.
  • PRO TENTO ŠKOLNÍ ROK SE NEOTEVÍRÁ První cesta k umění pro děti 5-6 let / komplexní příprava ve všech oborech – tanec, hudba, divadlo, výtvarka / čtvrtek 14,45 – 15,45 / 2800 Kč / H. Jůzlová / výuka v ateliéru, náměstí č.p. 64 / 

MNÍŠEK POD BRDY