Úplata za vzdělávání, výpůjčné a kurzovné

Platby jsou stanoveny za jedno pololetí, platné pro školní rok 2016/2017.                                 Splatnost I. pololetí do 30.9., druhého pololetí do 28.2. - dle vyhlášky o základním uměleckém vzdělávání je neuhrazení úplaty za vzdělávání ve stanoveném termínu důvodem pro ukončení studia žáka ze strany školy (podobně i v případě kroužků a kurzů).

Č. účtu: 253010768/0300, jako variabilní symbol část data narození dítěte – např. 22.2.2002         ve tvaru 220202.  NEPŘIJÍMÁME PLATBY V HOTOVOSTI, POUZE PŘES ÚČET! V případě nejasnosti ohledně platby dítěte se obraťte na pedagoga nebo na kancelář školy  e-mail: zus.rev@seznam.cz.

Částku za více oborů nebo více dětí lze sdružovat do jedné platby, je třeba vyplnit podrobnosti  o platbě do zprávy pro příjemce.

HUDEBNÍ ODDĚLENÍ                                                                                                                                     Přípravná hudební výchova (cca 5 – 7 let)                                                                         900 Kč Základní studium  (a přípravné studium II.st.)                                                                                     Výuka nástroje, sólový zpěv – individuálně                                                                    1 900 Kč     Výuka nástroje, dva žáci v hodině – flétna, kytara, sólový zpěv                               1 250 Kč       Výuka druhého nástroje (při platbě hlavního oboru v plné výši tj. 1900)              1 250 Kč       Rozšířené studium / výuka nástroje, sólový zpěv – 2 hodiny nástroje                    2 700 Kč Výpůjčné nástroje                                                                                                                     500 Kč

————————————————————————————————————————————-

VÝTVARNÉ ODDĚLENÍ                                                                                                                            Přípravná výtvarná výchova  (cca 6 – 7 let)                                                                       900 Kč   Základní studium (a přípravné studium II.st.)                                                               1 550 Kč       Další výtvarný obor k hlavnímu oboru                                                                            1 000 Kč

Výtvarné kurzy a kroužky při ZUŠ v doplňkové činnosti  (více o kroužcích zde):                        Výtvarný kroužek                                                                                                                       1 600 Kč          Kroužek keramiky                                                                                                                     1 950 Kč  Filmová tvorba                                                                                                                          2 100 Kč          Škola kresby a malby pro dospělé                                                                                           5 300 Kč          Kurz keramiky pro dospělé, nebo pro rodiče s předškolními dětmi                                     2 500 Kč

———————————————————————————————————————————-

TANEČNÍ ODDĚLENÍ                                                                                                                     Přípravná taneční výchova (cca 5 – 7 let)                                                                         900 Kč         Základní studium (a přípravné studium II.st.)                                                             1 250 Kč

Taneční kurzy a kroužky při ZUŠ v doplňkové činnosti  (více o kroužcích zde):                         Zumba                                                                                                                                      1  000 Kč       Taneční kroužek pro děti od 4 let                                                                                            1 000 Kč           Kurz tance – dospělí                                                                                                                 1 600 Kč

———————————————————————————————————————————–

LITERÁRNĚ DRAMATICKÉ ODDĚLENÍ                                                                              1 250 Kč

————————————————————————————————————————————

Úplata za vzdělávání je příspěvkem na provozní náklady školy. Mzdové náklady jsou plně hrazeny státem.