Úplata za vzdělávání (tzv. školné), výpůjčné za nástroje

stanoveno za pololetí, platné pro školní rok 2017/2018

splatnost dle vyhlášky č. 71/2005 Sb. –  I. pololetí do 15.9.2017, II. pololetí do 15.2.2018. Dle vyhlášky o základním uměleckém vzdělávání je neuhrazení úplaty za vzdělávání ve stanoveném termínu důvodem pro ukončení studia žáka ze strany školy.
Platby poukazujte na č .účtu: 253010768/0300  (platby v hotovosti nepřijímáme). Jako variabilní symbol část data narození dítěte – např. 22.2.2002  ve tvaru 220202.V případě nejasnosti ohledně platby dítěte se obraťte na pedagoga nebo na kancelář školy  e-mail: zus.rev@seznam.cz.
Částku za více oborů nebo více dětí lze sdružovat do jedné platby, je třeba vyplnit podrobnosti o platbě do zprávy pro příjemce.
HUDEBNÍ ODDĚLENÍ
Přípravná hudební výchova – nástroj, sólový zpěv (dělená hodina) 1250
Základní studium  (a přípravné studium II.st.)
Výuka nástroje, sólový zpěv – samostatná hodina 1900
Dělená hodina, dva žáci v hodině – flétna, kytara, sólový zpěv 1250
Výuka druhého nástroje (při platbě jednoho oboru v plné výši tj. 1900) 1250
Výuka nástroje, sólový zpěv – 1,5 hodiny nástroje, zpěvu (pouze pro nadané žáky, na návrh třídního pedagoga) 2300
Výuka nástroje, sólový zpěv – 2 hodiny nástroje, zpěvu (pouze pro nadané žáky, na návrh třídního pedagoga) 2700
Výpůjčné nástroje (podle hodnoty)  
Housle (do 3000 Kč, podle výpůjční smlouvy) 300
Housle (nad 3000 Kč,  podle výpůjční smlouvy) 500
Hoboje, klarinety, příčné flétny, lesní roh 700
Saxofony, violoncella, kontrabasy a  nové nástroje vyšší hodnoty 1000
VÝTVARNÉ ODDĚLENÍ 1550
Další výtvarný obor k hlavnímu oboru (pouze Řevnice, keramika ve výuce, digitální fotografie) 1000
TANEČNÍ ODDĚLENÍ 1250
LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉ ODDĚLENÍ 1250

Úplata za vzdělávání je příspěvkem na provozní náklady školy. Mzdové náklady jsou plně hrazeny státem. Snížená úplata za vzdělávání se poskytuje (viz. v rozpisu plateb): - pokud žák studuje další nástroj (např. klavír, zpěv) /obor v hudebním oddělení - pokud žák studuje více oborů v rámci výtvarného oddělení.

Slevy v úplatě za vzdělávání je možné poskytovat pouze ze sociálních důvodů, po předložení potvrzení o pobírání sociálních dávek, z důvodu finanční nouze rodiny, na základě podané písemné žádosti. Žádost schvaluje ředitel školy (více zde http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/206/4653.html#obsah)

Ukončí-li žák vzdělávání  v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Poměrnou část úplaty za vzdělávání  lze vrátit z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních.

Kroužky a kurzy pro dospělé v doplňkové činnosti nespadají do úplaty za vzdělávání a kurzovné nepodléhá žádným finančním úlevám.