Klub při ZUŠ, z.s.

Klub při ZUŠ v Řevnicích, zapsaný spolek

V roce 2008 byl založen spolek (tehdy jako  OS), jehož cílem
a) podpora rozvoje nadání dětí,
b) zlepšování a podpora materiální a duchovní péče o děti.
K naplňování cíle své činnosti klub zejména:
a) získává od třetích osob finanční a jiné materiální prostředky (zejm. formou darů od sponzorů a členů klubu, pořádáním sbírek, pořádáním charitativních akcí),
b) účelně používá prostředky získané podle písm. a) vč. finanční výpomoci sociálně potřebným dětem,
c) pořádá vzdělávací a zábavní akce pro děti a rodiče,
d) úzce spolupracuje se Základní uměleckou školou v Řevnicích při výchově dětí a jejím zabezpečení.

Sídlo Klubu: ZUŠ Řevnice, Mníšecká 29, 252 30 Řevnice,
bankovní spojení: č. ú. 231606392/0300

IČO: 26575191

Z příspěvků jsou financovány: pronájmy na vystoupení (např. kino Řevnice), ceny na školní soutěže, ocenění pro absolventy a pro žáky za reprezentaci školy, třídní besídky, občerstvení pro žáky na akcích školy atd.

Díky grantům a dotacím jsme například pořídili mobilní pódium, přenosné osvětlení, přenosné židle atd.

Předsedkyně spolku Milena Pawlicová

Místopředsedkyně Veronika Stará

DOKUMENTY

Stanovy spolku

Získané granty – přehled

Hospodaření klubu – přehled 2015-17

SOUHRN-HOSPODARENI 2018 a 2019

SOUHRN-HOSPODARENI_2020_web 

Hospodaření 2021 – souhrn

Hospodaření 2022 – souhrn

Hospodaření 2023