Informace o závěrečném hodnocení z hudební nauky za 2. pololetí

Hudební nauka je povinná pro všechny žáky 1. až 5. ročníku I. stupně, pokud neabsolvovali tento předmět v průběhu předchozího studia jiného oboru či na jiné škole. Žáci, kteří chodí na výuku pravidelně, již test psali.

Hodnocení žáků, jimž bylo ředitelem ZUŠ Řevnice povoleno individuální studium a dále žáků s nedostatečnou docházkou, proběhne test v době vyučovacích hodin HN – viz níže.

Žáci, kteří se dostaví k závěrečnému hodnocení, si s sebou přinesou psací potřeby a pracovní sešit od M. Vozara, ve kterém budou mít zpracované učivo daného ročníku.

Žáci neklasifikovaní z hudební nauky neobdrží vysvědčení.

Hodnotící pohovor se skládá z písemného testu a ústního projevu, praktické části (vytleskávání rytmů, zpěv) + vyplněný pracovní sešit.

Řevnice

středa – 29. 5. a 5. 6.                                             čtvrtek – 30. 5. a 6. 6.

  • 1. ročník     13.35 – 14.20                                 5. ročník 2.sk.     17.00 – 17.45
  • 2. ročník     14.25 – 15.10
  • 3. ročník     15.15 – 16.00
  • 4. ročník     16.05 – 16.50
  • 5. ročník     17.00 – 17.45

Mníšek p. Brdy

pondělí – 27. 5. a 3. 6.                                          úterý – 28. 5. a 4. 6.  

  • 1. ročník       13:35 – 14:20                               1. ročník       13:35 – 14:20
  • 2. ročník       14:25 – 15:10                               4. ročník        17:00 – 17:45
  • 3. ročník       15:15 – 16:00
  • 5. ročník       17:00 – 17:45

 

Ve výjimečných případech lze domluvit osobně s pedagogy: I. Ferová:   iva.bydzovska@seznam.cz

 

Doporučené materiály k zopakování látky:

Orientační přehled probrané látky, zkušební testy a hudební kvízy najdete na našich stránkách na tomto odkazu: https://www.zus-revnice.cz/?page_id=8660

 

VOZAR Martin, Hudební nauka pro ZUŠ, pracovní sešity pro jednotlivé ročníky HN, Talacko, L.ZENKL, ABC hudební nauky,

LISÁ Dagmar, Hudební nauka pro malé i větší muzikanty, díl I. a II., AUVIEX, 1992, V. GRIGOVÁ, Všeobecná hudební nauka