Informace k novému školnímu roku – taneční, výtvarný a literárně dramatický obor

Od 1.9. probíhá již řádná výuka dle rozvrhu. Rozřazení dětí do ročníků/skupin a jejich rozvrh obdržíte v mailu od svého pedagoga.  V odůvodněných případech, pokud to organizační důvody výuky umožní, je možné po dohodě s vyučujícím žáka přesunout do jiné skupiny/ročníku.

Škole můžete přispět 50 Kč (i více Kč, u svého pedagoga v hotovosti) prostřednictvím  Klubu při ZUŠ v Řevnicích z.s., který pomáhá škole financovat výdaje, na které nemůže čerpat ze svého rozpočtu (např. dárky absolventům, ocenění na soutěžích, besídky a třídní přehrávky atd.). Děkujeme.

Vstup rodičů a doprovodu je do školy omezen. Vstoupit lze pouze v případě dohodnuté konzultace s vyučujícím, či ze závažných důvodů, za dodržení všech opatření. Žáky 5 a 6 let přípravných ročníků tanečního oboru přebírá pedagog od rodičů ve vestibulu školy v čase začátku výuky. Dodržujte prosím určenou dobu! Po skončení výuky jsou děti předány rodičům tamtéž. Čekat na děti v prostoru školy nelze. Všichni jsou při pobytu ve škole povinni dodržovat opatření, čtěte - pravidla provozu školy.

Splatnost úplaty za vzdělávání je do 15.9.2021  - zde.

Předběžné rozvrhy  - zde.

Organizace školního roku dne MŠMT