Informace k novému školnímu roku – hudební obor

V týdnu od 1. do 3.9. se budou konat třídní schůzky. Termín a místo konání obdržíte v mailu od svého pedagoga. Na schůzkách  rozděleny jednotlivé výukové hodiny. Pro třídní schůzky platí opatření o vstupu se zakrytými ústa, dodržování rozestupů atd. Protože prostor je omezen, nechoďte prosím na schůzky s dětmi.

Děti v přípravném ročníku, které dochází již i na nástroj, mají navíc  povinnou skupinovou hlasovou přípravu, žáci od 1. do 5. ročníku mají k nástroji povinnou výuku hudební nauky, od 4. ročníku výše pak souborovou hru. Rozdělení se dozvíte na třídních schůzkách.  Výuka hudebních nauk, souborových her a skupinové přípravné hudební výchovy začíná v týdnu od 6.9. dle rozvrhu.

Vstup rodičů a doprovodu je do školy omezen. Vstoupit lze pouze v případě dohodnuté konzultace s vyučujícím/třídní schůzky, či ze závažných důvodů, za dodržení všech opatření. Čekat na děti v prostoru školy nelze.  Všichni jsou při pobytu ve škole povinni dodržovat opatření, čtěte - pravidla provozu školy.

Splatnost úplaty za vzdělávání (a případně výpůjčného) je do 15.9.2021 - zde.

Předběžné rozvrhy  - zde.

Organizace školního roku dne MŠMT