Velikonoční prázdniny

Od 28.3. do 1.4. jsou Velikonoční prázdniny, ve škole neprobíhá výuka ani kroužky a kurzy.