Výsledky talentových zkoušek na školní rok 2019/2020

Uveřejněni jsou pouze přijatí žáci / pod registračními čísly / Hudební obor Taneční obor Výtvarný obor Literárně-dramatický obor

DŮLEŽITÉ, ČTĚTE!!!!!!!!

Vážení rodiče, pokud vaše dítě bylo přijato do studia, je potřeba PRO POTVRZENÍ VAŠEHO ZÁJMU O STUDIUM vyplnit nejpozději do 15.7.2019 elektronickou přihlášku na https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/  Přihlášku následně vytiskněte, včetně příloh tj. souhlasy zákonných zástupců.  

PRO ZÁVAZNÝ ZÁPIS DO ŠKOLY musí být dodána přihláška i v TIŠTĚNÉ PODOBĚ, včetně všech příloh s podpisem zákonných zástupců!    Pokud nebude zájem potvrzen dodáním podepsané přihlášky včetně příloh, nebude žák do školy zapsán.  Odevzdejte v kanceláři školy, vhoďte do schránky ZUŠ Řevnice na níže uvedené adrese, nebo zašlete poštou nejdéle do 30. 7. 2019.

Upozornění: v případě, že přihláška nebude odevzdána v uvedených termínech a v požadované formě, budeme to brát jako potvrzení, že zájem o studium Vašeho dítěte na naší škole netrvá, a na jeho místo bude přijat další uchazeč. U dětí, které nebyly přijaty do studia a je u nich uveden kroužek, je možnost přihlášení do kroužku s obdobným zaměřením (hudební, výtvarný a první cesta k umění) – více zde http://www.zus-revnice.cz/?page_id=78.  

MgA. Ivana Junková, ředitelka školy

V případě dotazů se na nás neváhejte  obrátit.