Výstava v pátek /absolventi a spolužáci

absolvent vystava_2019