KROUŽKY A KURZY

Nabídka kurzů a kroužků při ZUŠ v Řevnicích pro školní rok 2018/2019 

Než si vyberete kurz či kroužek pozorně čtěte! Přihlášky naleznete na konci stránky. Kurzy pro dospělé a kroužky pro děti pořádá škola v rámci doplňkové činnosti školy mimo svou hlavní vzdělávací činnost. Účastníci nejsou žáky a studenty školy a platnost přihlášení do kurzu či kroužku je na celý školní rok!

Kurzovné se platí pololetně na účet školy 253 010 768/0300, Splatnost 2. pol. je do 15.2.2019. Var.sym. část data nar. dítěte ve tvaru ddmmrr, do zprávy do příjemce název kroužku/kurzu).

Přihlášku si stáhněte na webu školy v sekci Kurzy a kroužky a podepsanou dodejte do školy  do 29. 6. 2018 (osobně do ředitelny nebo schránky školy v Zámečku, popř. zašlete poštou na adresu: Mníšecká 29, 252 30 Řevnice).

Mailem lze pouze předběžně, Pro závazné přihlášení musí být škole dodán podepsaný originál!

Kurzy a kroužky začínají v týdnu od 17. 9. 2018 a končí  nejpozději 7. 6. 2019. Dále platí stejná organizace školního roku jako pro běžnou výuku, tedy neprobíhají v době prázdnin atd.

Po započetí kurzu je přihlášení možné pouze po dohodě.

Pro podrobnosti o kroužku či kurzu klikněte na název.

ŘEVNICE 

NOVĚ!

Kurzy pro dospělé

MNÍŠEK POD BRDY

Kurzy pro dospělé

  • Škola kresby / pátek 17,30 – 20,30 hod. / 5300 Kč / BcA. M. Matysová

PŘIHLÁŠKA KROUŽKY PRO DĚTI - DOC.PDF PŘIHLÁŠKA KURZY PRO DOSPĚLÉ – DOC.PDF GDPR – zásady ochrany osobních údajů