KROUŽKY A KURZY

Nabídka kurzů a kroužků při ZUŠ v Řevnicích pro školní rok 2018/2019 

 zápis zahájen od 1. 6. 2018 (zahájení kurzů 17. 9. 2018 po naplnění aspoň min. počtu účastníků) Než si vyberete kurz či kroužek pozorně čtěte! Přihlášky naleznete na konci stránky. Kurzy pro dospělé a kroužky pro děti pořádá škola v rámci doplňkové činnosti školy mimo svou hlavní vzdělávací činnost. Účastníci nejsou žáky a studenty školy a platnost přihlášení do kurzu či kroužku je na celý školní rok! Kurzovné se platí pololetně, za první pololetí před započetím kurzu  (účet školy 253 010 768/0300, splatnost kurzů a kroužků je do 7. 9. 2018, po informaci mailem o otevření kurzu! V případě nenaplnění min. počtu uchazečů, kurz otevřen nebude). Přihlášku si stáhněte na webu školy v sekci Kurzy a kroužky a podepsanou dodejte do školy  do 29. 6. 2018 (osobně do ředitelny nebo schránky školy v Zámečku, popř. zašlete poštou na adresu: Mníšecká 29, 252 30 Řevnice).

Mailem lze pouze předběžně, Pro závazné přihlášení musí být škole dodán podepsaný originál!

Kurzy a kroužky začínají v týdnu od 17. 9. 2018 a končí  nejpozději 7. 6. 2019. Dále platí stejná organizace školního roku jako pro běžnou výuku, tedy neprobíhají v době prázdnin atd.

Po započetí kurzu je přihlášení možné pouze po dohodě.

Pro podrobnosti o kroužku či kurzu klikněte na název.

ŘEVNICE 

NOVĚ!

Kurzy pro dospělé

MNÍŠEK POD BRDY

Kurzy pro dospělé

  • Škola kresby / pátek 17,30 – 20,30 hod. / 5300 Kč / BcA. M. Matysová

PŘIHLÁŠKA KROUŽKY PRO DĚTI - DOC.PDF PŘIHLÁŠKA KURZY PRO DOSPĚLÉ – DOC.PDF GDPR – zásady ochrany osobních údajů