KROUŽKY A KURZY

Nabídka kurzů a kroužků pro školní rok 2017/2018

(zahájení 18. 9. 2017 po naplnění aspoň min. počtu účastníků)

Kurzy pro dospělé a kroužky pro děti pořádá škola v rámci doplňkové činnosti školy mimo svou hlavní vzdělávací činnost. 

Kurzovné je uvedeno za 1. pol. – platba (pouze)  na účet školy 253 010 768/0300, splatnost kurzů je pro I. pol. do 30. 9. 2017, II. pol. do 15. 2. 2018. Jako variabilní symbol část data narození dítěte / studenta – např. 22.2.2002  ve tvaru 220202.

ŘEVNICE 

 • Výtvarný kroužek / čtvrtek 14 – 15,30 / 1600 Kč
 • Kroužek keramiky 1 / středa 14 – 15,30 / 1950 Kč (pro děti od 6 let) / OBSAZEN
 • Kroužek keramiky 2 / čtvrtek 13,30-15 / 1950 Kč (pro děti od 6 let)   / OBSAZEN
 • Kroužek keramiky 3 / čtvrtek 15,30-17 / 1950 Kč (pro děti od 6 let) / OBSAZEN
 • Filmová tvorba / pátek 17-19 / 2100 Kč (pro děti od 12 let)
 • Taneční kroužek pro 4-leté děti / pondělí 15,50-16,35 / 1000 Kč / OBSAZEN
 • Hudební kroužek /čtvrtek 15 – 15,45 / 1000 Kč  (děti 5-6 let) OBSAZEN
 • Příprava na střední a vysoké umělecké školy / výtvarný kurz / pátek 17-20 / 1600 Kč žáci školy, ostatní 3 200 Kč
 • Seminář umělecké a propagační grafiky / pro žáky školy 2200 Kč / veřejnost 3 500 Kč

Kurzy pro dospělé

 • Škola kresby a malby, výtvarný kurz pro dospělé / pátek 17-20 hod. / 5300 Kč
 • Kurz keramiky pro dospělé / středa 18-19,30 / 2500 Kč

MNÍŠEK POD BRDY

 • Výtvarný kroužek / úterý 15 – 16,30 / 1600 Kč (pro děti od 6 let)
 • Zumba - výběr / pátek 1515-16 / 1000 Kč / / OBSAZEN
 • Taneční kroužek pro 4-leté děti   / úterý 16,05-16,50 / 1000 Kč / OBSAZEN

Účastníci nejsou žáky školy a platnost přihlášení do kurzu či kroužku jen na příslušný školní rok!

Kurzy a kroužky začínají v týdnu od 18. 9. 2017 a končí  nejpozději 8. 6. 1018. Platí stejná organizace školního roku jako pro běžnou výuky, tedy neprobíhají  v  době prázdnin apod.

V případě zájmu vyplňte přihlášku (dětikurzy pro dospělé). U kroužků, které nejsou naplněny, lze podat po dohodě přihlášku i po tomto datu.

Přihlášku si stáhnete na webu školy a dodejte do školy před 1. hodinou kroužku, kurzu  (možno zaslat poštou, přinést osobně do kanceláře školy, vhodit do schránky školy Mníšecká 19, Řevnice, odevzdat lektorovi kroužku, kurzu)

Přihláška kroužky pro děti

Přihláška kurzy pro dospělé