Pronájem nástrojů

Každý začínající žák  si pro studium svého nástroje může půjčit nástroj (zpravidla na jeden školní rok, nejdéle na dva roky), pokud škola takový nástroj má k dispozici a pokud nejsou již půjčeny jiným žákům. Výpůjčné je pak možné, ale za výrazně vyšší poplatek.

Všeobecné podmínky:

  • Cena pronájmu se stanovuje na školní rok  (1.9.-30.6.), se splatností pololetně, v termíny jako úplata za vzdělávání, tedy do 15. prvního měsíce příslušného období (tedy 15.9. a 15.2.).
  • Na pronájem nástroje musí být vystavena smlouva o pronájmu hudebního nástroje a uzavírá se na období od 1.9. do 30.6.
  • Úplata za pronájem se hradí bezhotovostní platbou pololetně (č.ú. 253 010 768/0300, do zprávy uveďte jméno dítěte a výpůjčné nástroje)
  • Vypůjčení nástroje je v případě zájmu možné i na prázdniny po uzavření nové smlouvy. Poplatek  činí 2/5 částky stanovené na pololetí (splatnost do 30.6.)

VÝPŮJČNÉ (je odstupňováno podle hodnoty nástroje a podle cen jejich oprav)

Výpůjčné nástroje (podle hodnoty)  pololetně/pro 2.pol. s vypůjčením na letní prázdniny
Housle (do 3000 Kč) 300/+ 120
Housle (nad 3000 Kč) 500/+ 200
Hoboje, klarinety, příčné flétny, lesní roh 700/+ 280
Saxofony, violoncella, kontrabasy a  nové nástroje vyšší hodnoty 1000/+ 400