Pronájem nástrojů

Každý začínající žák  si pro studium svého nástroje může půjčit nástroj (zpravidla na jeden školní rok, nejdéle na dva roky), pokud škola takový nástroj má k dispozici a pokud nejsou již půjčeny jiným žákům. Výpůjčné je pak možné, ale za výrazně vyšší poplatek.

Všeobecné podmínky:
Cena pronájmu se stanovuje na školní rok, se splatností pololetně.

Na pronájem nástroje musí být vystavena smlouva o pronájmu hudebního nástroje.
Úplata za pronájem se hradí bezhotovostní platbou.
Podklady k úhradě obdrží každý žák od svého učitele společně se smlouvou o pronájmu.
Úplata za vzdělávání musí být uhrazena podle podmínek uvedených ve smlouvě.

VÝPŮJČNÉ (je odstupňováno podle hodnoty nástroje a podle cen jejich oprav)

Výpůjčné nástroje (podle hodnoty)  
Housle (do 3000 Kč) 300
Housle (nad 3000 Kč) 500
Hoboje, klarinety, příčné flétny, lesní roh 700
Saxofony, violoncella, kontrabasy a  nové nástroje vyšší hodnoty 1000