Kroužky a kurzy 2020/2021

Než si vyberete kurz či kroužek pozorně čtěte! Kurzy pro dospělé a kroužky pro děti pořádá škola v rámci doplňkové činnosti školy. Účastníci nejsou žáky a studenty školy a platnost přihlášení do kurzu či kroužku je na celý školní rok.

Po vyrozumění, že jste byli zapsáni, dodejte školy podepsanou přihlášku (v příloze mailu, nebo je stažení na stránkách školy), emailem s naskenovaným podpisem, osobně do ředitelny nebo schránky školy, popř. zašlete poštou na adresu: Mníšecká 29, 252 30 Řevnice.

Případné náhradníky budeme kontaktovat v případě, že se některý zapsaný účastník odhlásí.

Kurzy a kroužky jsou otevřeny při naplnění jejich kapacity, a začínají v týdnu od 14. 9. 2020 a končí v týdnu 31. 5.- 4. 6. 2021. 

Časy začátku kurzů jsou orientační / mohou se posunout v závislosti na rozvrhu výuky

UPOZORNĚNÍ: Kurzovné je stanoveno a placeno na celý  školní rok. 

Platba účet školy 253 010 768/0300 (po informaci mailem o otevření kurzu). V případě nenaplnění min. počtu uchazečů, kurz otevřen nebude). Splatnost před započetím kurzu. Var.sym. část data nar. dítěte/účastníka ve tvaru ddmmrr, do zprávy do příjemce název kroužku/kurzu).    Lze dohodnout rozložení plateb se splatností nejpozději do konce prvního pololetí.

ŘEVNICE 

 • Výtvarný kroužek  pro děti od 5 let / pondělí 14 – 15,30  / 3600 Kč / MgA. K. Tůma / výuka v ateliérech, náměstí č.p. 64 / v kroužku jsou poslední volná  místa, v případě zájmu se informujte na mailu školy
 • Hudební kroužek pro děti 5-6 let / čtvrtek 15,50 – 16,35 / 2000 Kč / M. Škabroudová DiS. / hudební třída, 1. patro, Zámeček / v kroužku jsou poslední volná  místa, v případě zájmu se informujte na mailu školy
 • Hudební kroužek pro děti 5-6 let / čtvrtek 15,50 – 16,35 / 2000 Kč / M. Škabroudová DiS. / hudební třída, 1. patro, Zámeček / v kroužku jsou poslední volná  místa, v případě zájmu se informujte na mailu školy
 • Příprava na střední a vysoké umělecké školy / pouze 1.pol./ výtvarný kurz / pátek 16,40-19,40 /3200 Kč / MgA. Ivana Junková, MgA. A. Popaja / / výuka v ateliérech, náměstí č.p. 64 / v kurzu  jsou poslední volná  místa, v případě zájmu se informujte na mailu školy
 • Kroužek keramiky 1 / pro děti od 7 let / středa 14-15,30 /  4200 Kč /  ing. B. Lacigová/  třída keramiky Zámeček. KROUŽEK JE NAPLNĚN – DALŠÍ PŘIHLÁŠENÍ JE MOŽNÉ – ZÁJEMCI ALE BUDOU ZAŘAZENI MEZI NÁHRADNÍKY. V případě že se někdo odhlásí, budou zařazeni podle pořadí přihlášení.
 • Kroužek keramiky 2 / pro děti od 7 let / čtvrtek 13,30-15 /  4200 Kč /  ing. B. Lacigová/  třída keramiky Zámeček. KROUŽEK JE NAPLNĚN – DALŠÍ PŘIHLÁŠENÍ JE MOŽNÉ – ZÁJEMCI ALE BUDOU ZAŘAZENI MEZI NÁHRADNÍKY. V případě že se někdo odhlásí, budou zařazeni podle pořadí přihlášení.
 • Kroužek keramiky 3/ pro děti od 7 let / čtvrtek 15,30-17 / 4200 Kč /  ing. B. Lacigová/  třída keramiky Zámeček. KROUŽEK JE NAPLNĚN – DALŠÍ PŘIHLÁŠENÍ JE MOŽNÉ – ZÁJEMCI ALE BUDOU ZAŘAZENI MEZI NÁHRADNÍKY. V případě že se někdo odhlásí, budou zařazeni podle pořadí přihlášení.
 • PRO TENTO ŠKOLNÍ ROK SE NEOTEVÍRÁ  / První cesta k umění pro děti 5-6 let / komplexní příprava ve všech oborech – tanec, hudba, divadlo, výtvarka / čtvrtek 14,45 – 15,45 / 2800 Kč / H. Jůzlová /  / výuka v ateliéru, náměstí č.p. 64 / 
 • PRO TENTO ŠKOLNÍ ROK SE NEOTEVÍRÁ / Taneční kroužek pro 4-leté děti / ZMĚNA úterý 12,30-13,15 / 2200 Kč / MgA. L. Gejdošová / sál Zámečku

Kurzy pro dospělé

 • Škola kresby a malby / pátek 16,40 – 19,40 / 13400 Kč / MgA. A. Popaja / výuka v ateliérech, náměstí č.p. 64 /  v kurzu jsou  volná  místa, v případě zájmu se informujte na mailu školy
 • Kurz keramiky / středa 19,30 – 21 / 6000 Kč / ing. B. Lacigová - KURZ JE NAPLNĚN – DALŠÍ PŘIHLÁŠENÍ JE MOŽNÉ – ZÁJEMCI ALE BUDOU ZAŘAZENI MEZI NÁHRADNÍKY. V případě že se někdo odhlásí, budou zařazeni podle pořadí přihlášení.

MNÍŠEK POD BRDY

 • PRO TENTO ŠKOLNÍ ROK SE NEOTEVÍRÁ  / Taneční kroužek pro 4-leté děti   / úterý 16,55-17,40 / 2200 Kč / B. Petrová DiS.
 • PRO TENTO ŠKOLNÍ ROK SE NEOTEVÍRÁ  / Výtvarný kroužek  pro děti od 6-8 let / pátek 13,30-15  / 3600 Kč / MgA. K. Peroutková / výuka ve výtvarných ateliérech, přízemí MŠ 9.května