Kroužky a kurzy 2020/2021 – nabídka

Než si vyberete kurz či kroužek pozorně čtěte! Kurzy pro dospělé a kroužky pro děti pořádá škola v rámci doplňkové činnosti školy. Účastníci nejsou žáky a studenty školy a platnost přihlášení do kurzu či kroužku je na celý školní rok.

Zápis se koná přes webový formulář na webu školy do naplnění kapacity, dle pořadí přihlášení. Zájemci, kteří budou přihlášeni po naplnění kapacity kroužku/kurzu, budou vedeni jako náhradníci. Přihlašujte jedno dítě do jednoho kroužku pouze jednou – ne víckrát, omezujete příjetí dalších dětí!

O zapsání do kroužku/kurzu  (případně o tom, že jste náhradník) vás budeme informovat mailem. Po vyrozumění, že jste byli zapsáni, dodejte  školy podepsanou přihlášku (v příloze mailu, nebo je stažení na stránkách školy), emailem s naskenovaným podpisem, osobně do ředitelny nebo schránky školy, popř. zašlete poštou na adresu: Mníšecká 29, 252 30 Řevnice.

Případné náhradníky budeme kontaktovat v případě, že se některý zapsaný účastník odhlásí.

Kurzy a kroužky jsou otevřeny při naplnění jejich kapacity, a začínají v týdnu od 14. 9. 2020 a končí v týdnu 31. 5.- 4. 6. 2021. 

Časy začátku kurzů jsou orientační / mohou se posunout v závislosti na rozvrhu výuky

UPOZORNĚNÍ: Kurzovné je stanoveno a placeno na celý  školní rok. 

Platba účet školy 253 010 768/0300 (po informaci mailem o otevření kurzu). V případě nenaplnění min. počtu uchazečů, kurz otevřen nebude). Splatnost před započetím kurzu. Var.sym. část data nar. dítěte/účastníka ve tvaru ddmmrr, do zprávy do příjemce název kroužku/kurzu).    Lze dohodnout rozložení plateb se splatností nejpozději do konce prvního pololetí.

Vstup do formulářů poklikáním na název kroužku/kurzu:

ŘEVNICE 

  • Výtvarný kroužek  pro děti od 5 let / pondělí 14 – 15,30  / 3600 Kč / MgA. K. Tůma / výuka v ateliérech, náměstí č.p. 64 / KROUŽEK JE NAPLNĚN – DALŠÍ PŘIHLÁŠENÍ JE MOŽNÉ – ZÁJEMCI ALE BUDOU ZAŘAZENI MEZI NÁHRADNÍKY. V případě že se někdo odhlásí, budou zařazeni podle pořadí přihlášení.
  • Taneční kroužek pro 4-leté děti / pondělí 16,40-17,25 / 2200 Kč / MgA. L. Gejdošová / sál Zámečku
  • Hudební kroužek pro děti 5-6 let / čtvrtek 15,50 – 16,35 / 2000 Kč / M. Škabroudová DiS. / hudební třída, 1. patro, Zámeček
  • První cesta k umění pro děti 5-6 let / komplexní příprava ve všech oborech – tanec, hudba, divadlo, výtvarka / čtvrtek 14,45 – 15,45 / 2800 Kč / H. Jůzlová /  / výuka v ateliéru, náměstí č.p. 64
  • Příprava na střední a vysoké umělecké školy / pouze 1.pol./ výtvarný kurz / pátek 16,40-19,40 /3200 Kč / MgA. Ivana Junková, MgA. A. Popaja /  / výuka v ateliérech, náměstí č.p. 64
  • Kroužek keramiky 1 / pro děti od 7 let / středa 14-15,30 /  4200 Kč /  ing. B. Lacigová/  třída keramiky Zámeček. KROUŽEK JE NAPLNĚN – DALŠÍ PŘIHLÁŠENÍ JE MOŽNÉ – ZÁJEMCI ALE BUDOU ZAŘAZENI MEZI NÁHRADNÍKY. V případě že se někdo odhlásí, budou zařazeni podle pořadí přihlášení.
  • Kroužek keramiky 2 / pro děti od 7 let / čtvrtek 13,30-15 /  4200 Kč /  ing. B. Lacigová/  třída keramiky Zámeček. KROUŽEK JE NAPLNĚN – DALŠÍ PŘIHLÁŠENÍ JE MOŽNÉ – ZÁJEMCI ALE BUDOU ZAŘAZENI MEZI NÁHRADNÍKY. V případě že se někdo odhlásí, budou zařazeni podle pořadí přihlášení.
  • Kroužek keramiky 3/ pro děti od 7 let / čtvrtek 15,30-17 / 4200 Kč /  ing. B. Lacigová/  třída keramiky Zámeček. KROUŽEK JE NAPLNĚN – DALŠÍ PŘIHLÁŠENÍ JE MOŽNÉ – ZÁJEMCI ALE BUDOU ZAŘAZENI MEZI NÁHRADNÍKY. V případě že se někdo odhlásí, budou zařazeni podle pořadí přihlášení.

 

Kurzy pro dospělé

  • Škola kresby a malby / pátek 16,40 – 19,40 / 13400 Kč / MgA. A. Popaja / výuka v ateliérech, náměstí č.p. 64
  • Kurz keramiky / středa 19,30 – 21 / 6000 Kč / ing. B. Lacigová - KURZ JE NAPLNĚN – DALŠÍ PŘIHLÁŠENÍ JE MOŽNÉ – ZÁJEMCI ALE BUDOU ZAŘAZENI MEZI NÁHRADNÍKY. V případě že se někdo odhlásí, budou zařazeni podle pořadí přihlášení.

MNÍŠEK POD BRDY