Registrace do kroužků a kurzu

Na následujícím odkazu, se zaregistrujete do kroužku/kurzu, který chcete navštěvovat. Ty jsou uvedeny dle jejich prvního výukového dne (pondělí  19.9. – výtvarný kroužek, 21.9. středa – kroužek keramiky pro děti 1 a kurz keramiky pro dospělé, 22.9.  čtvrtek – kroužek keramiky pro děti 2 a 23.9. pátek – Příprava na SŠ a VŠ s výtvarným zaměřením).

  • Registrujte jednoho účastníka vždy jen jednou (druhá rezervace bude jinak smazána). Registrovat se lze do naplnění kapacitu kroužku/kurzu.
  • Pokud jste se zaregistrovali, zašlete do 11.9. na mail školy i podepsanou závaznou přihlášku.
  • Pokud již byla kapacita vyčerpána, napište na mail školy, budete vedeni jako náhradníci pro případ uvolnění místa v kroužku/kurzu.

https://zus-revnice.reservio.com/booking