Úspěchy našich žáků / školní rok 2008/2009

V roce 2009 dosáhla ZUŠ několika velkých úspěchů. V únoru byl vyhlášen třetí ročník dětské výtvarné soutěže regionu Dolní Berounka s názvem „Chválím tě země má“. Ocenění pro ZUŠ získali: za plastiku J. Mikula, 2. místo, M. Černá, 1. Místo, za fotografii na prvních třech místech J. M. Junek, R. Seidl a M. Velfl, za obraz N. Klempererová, 3. místo, K. Lacigová, 1. místo, M. Stropková a K. Melounová, 3. místo.

Dále proběhlo národní kolo mezinárodní výtvarné soutěže UISAP „Místa a prostory“. Před mezinárodní porotu v Londýně putovaly tři práce za Českou republiku. Vítězně skončila práce naší M. Stropkové s kombinovanou malbou s názvem „Propojení světa“ (foto). Marina se zúčastnila vernisáže soutěže v Tate Modern Gallery v Londýně, kde byla její práce vystavena mezi ostatními díly dětí z celého světa.

Po vítězstvích v okresních kolech soutěží ZUŠ, postoupili do krajských kol žáci hudebního oddělení J. Sklenka (zpěv) a A. Jodlová (lesní roh). I v krajských kolech se stali ve svých kategoriích krajskými vítězi. J. Sklenka pak reprezentoval školu i na Festivalu ZUŠ Středočeského kraje v Mladé Boleslavi.

A. Jodlová se na začátku května zúčastnila Mezinárodní interpretační soutěže žesťových nástrojů, kde ve velké konkurenci vybojovala 2. místo v kategorii junior A.