Úspěchy našich žáků / školní rok 2015/2016

Národní soutěže ZUŠ 2015/2016 vyhlášené MŠMT

Ústřední kolo

komorní hra s převahou smyčcových nástrojů - Komorní soubor / M. Routová a T. Petrová – housle (p. uč. L. Kolářová), V. Brenner – zobcová flétna (p. uč. K. Němečková), K. Kolářová – klavír (p. uč. H. Zemenová), 1. místo

Krajské kolo

komorní hra s převahou dechových nástrojů  - Komorní soubor / K. Kolářová, V. Brenner, D. Sitenský a B. Kostlánová, kategorie 2b, 1.místo, Gaudium - V.Brenner, K. Kuthanová, A. Tučková, D. Sitenský, H. Pavlová a B. Stará. kategorie 2d, 2. místo

Další soutěže

Hudba

  • Houslová soutěž J. Micky / M. Routová, 1.místo
  • Kociánova houslová soutěž / M. Routová, 2. místo
  • Broumovská klávesa (klavír) / K. Kolářová, čestné uznání
  • Prague Junior Note  (klavír) / K. Kolářová, čestné uznání
  • Plzenecké housličky / A. Pawlicová, 1. místo, M. Brennerová 3. místo
  • Brdská kos (zpěv) /  A. Kalertová, 3. místo, E. Fialová Cena poroty

Tanec

  • Finále „Taneční učitelé roku“ / choreografie J. Matouškové  C´est la Vie, žáci TO Mníšek p.B.

Výtvarka

  • 8. ročník dětské výtvarné regionální soutěže / L. Krutská 2. místo, M. Jiřička 1. místo, N. Skripnik 2. místo, A. Geffertová, D.Férová, L. Chvojková, N. Skripnik, G. Hanzlíková, T. Petrová 1.místo za kolektivní dílo, M. Dušičková 1. místo, E. Tropová 2.místo, T. Petrová 2. místo, S. Stropková 3. místo, A. Klimtová 1. místo, A. Jirasová 2. místo, A.Dvořáková 1. místo, Š. Hrdlička 2. místo, K. Umlášková 3. místo, M. Umlášková 3. místo. Žákům školy byla udělena i řada čestných uznání. A. Klimtová s J. Hartmannovou a Petra Ohnutková získaly navíc i Cenu Poroty.
  • Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice / obor fotografie – medaile Petr Vaněk,  čestné uznání Prokop Sodomka a Stanislav Cincibuch

Absolventi

HUDEBNÍ OBOR / Petra Kalbáčová  (klavír, pí. uč. Magdaléna Stodůlková), Tereza Sokolová, Anna Břicháčková (housle, pí. uč. Ivana Ferová), Terezie Kovalová (zpěv, pí. uč. Tereza Bystřická), Anna Sokolová, Barbora Kostlánová (zobcová flétna, pí. uč. Kristina Němečková), Anežka Krutská, Tereza Klimešová, Kateřina Fantová (housle, pí. uč. Lenka Kolářová), Vladimír Chittussi (p. uč. František Běhounek)

TANEČNÍ OBOR / Barbora Dušková, Lucie Rojíková, Eliška Masnerová, Ludmila Váňová (pí. uč. Viktorija Vrublevska), Jana Latalová, Alžběta Lacková, Anna Havlíčková, Zuzana Pokorná, Tereza Typlová (pí. uč. Jarmila Matoušková)

VÝTVARNÝ OBOR / Matyáš Trachta, Andrea Lacigová, Ludmila Lišková (p. uč. Jan Slovenčík), Klára Matoušková (pí. uč. Ivana Junková) Vojtěch Vosáhlo (p. uč. Jiří Milfait)

II. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA: HUDEBNÍ OBOR / Pavel Petric (klarinet, p. uč. Jan Pařík), Štěpánka Sklenková (zobcová flétna, pí. uč. Kristina Němečková)