KROUŽKY KERAMIKY PRO DĚTI ve školním roce 2019/2020

Pouze v  Řevnicích

1.KERAMIKA PRO DĚTI od 6 let ………….středa 14 – 15:30 hod

2.KERAMIKA PRO DĚTI od 6 let ………….čtvrtek 13:30 – 15 hod.

3.KERAMIKA PRO DĚTI od 6 let ………….čtvrtek 15:30 – 17 hod.

lektor: B. Lacigová

Po zaplnění těchto 3 kroužků zvažujeme při velkém počtu zájemců     otevření 4. kroužku, pod vedením pí Kateřiny Zagdoun.

 cena kroužků pro děti je 2100 Kč/pololetí

Přihlašovací schůzka se koná ve čtvrtek 12.9. od 19 do 21 hodin v keramické dílně ZUŠ (v přízemí hlavní budovy – „zámečku“) Na této schůzce se budou zájemci zapisovat do vybraného kroužku 1 – 3 v pořadí, v jakém přijdou, až do naplnění jejich kapacity.

Při velkém počtu zájemců se bude po naplnění těchto kroužků zapisovat také do kroužku 4 (případné konání v úterý, lektor K. Zagdoun).

Podmínkou zařazení do kroužku je odevzdání vyplněné přihlášky podepsané rodičem. Přihlášku je možné vyplnit a podepsat na místě. Pokud jste ale přihlášku již podali, je přesto třeba dostavit se na přihlašovací schůzku!

Kroužky začínají ve středu 18., resp. ve čtvrtek 19. září.

(případné další info na: lacigova@seznam.cz)