Splatnost školného, výpůjčného a kurzovného 2.pol. – informace

Splatnost kurzovného za kroužky a kurzy v doplňkové činnosti školy za 2.pol. je do 31.1. 2024

Splatnost úplaty za vzdělávání (tzv. školného) a výpůjčného za 2. pol. je do 15.2.2024.

V případě, že potřebujete vystavit fakturu pro zaměstnavatele atd., je potřeba o to zažádat tak, aby byl dodržen termín splatnosti.

Pro zdravotní pojišťovnu postačuje potvrzení, které je ale možní vystavit až po zaznamenání platby na účtu školy.

Pro rodiny ve finanční tísni je možné využít projektu www.darujemekrouzky.cz