Adventní matiné, 3.12.23, 11 hod., sál Zámečku

advent