Školní rok 2020/2021

Úspěchy našich žáků / školní rok 2020/2021

Další soutěže

Hudba

  • Heranova violoncellová soutěž / Tobiáš Balkovský, 3. cena (II. kategorie)
  • Žestě Brno / Magdalena Kopecká, 3. místo, Adéla Petráňová, čestné uznání
  • Teplické flautohry / Pavel Pawlica, Mariana Snášelová, Julie Trčková, 1. místo, Barbora Stará, 2. místo
  • Akord Kvint Mladá Boleslav / Anna Pawlicová, 1. místo + postup do celostátního kola

Výtvarka

  •  Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice / malba a kresba – čestné uznání: Adam Hůlka, Matouš Chára, filmová tvorba – medaile: Antonie Zavadilová, čestné uznání: Gaja Hanzlíková, Linda Chvojková, Alžběta Nebřenská, Antonie Zavadilová

Absolventi

HUDEBNÍ OBOR /  Adéla Jandourková,  Hana Krejčí,  Alexandra Živná (housle, pí. uč. Lenka Kolářová), Filip Šebesta (housle, pí. uč. Ivana Ferová), Laura Galbavá, Bára Pavlasová (příčná flétna, p. uč. Dušan Navařík) Kristin Kuthanová, Barbora Stará, (zobcová flétna, pí. uč. Kristina Němečková) Eliška Machová (klavír, pí. uč. Pavla Nováková) Maxmilian Janoušek (klavír, pí. uč. Marcela Škabroudová)

TANEČNÍ OBOR / Klára Bílková, Jonáš Fryček, Rozálie Hladovcová. Matyáš Novák (pí. uč. Jarmila Matoušková)

VÝTVARNÝ OBOR / Adam Tomáš Bárta, Ema Tropová, Viktorie Ciglerová (pí. uč. Ivana Junková) Kristýna Hermanová, Laura Neméthová, Magadléna Romová (pí. uč. Veronika Drahotová)

II. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA: HUDEBNÍ OBOR / Anežka Krutská (sólový zpěv, pí. uč. Tereza Bystřická, housle, pí. uč. Lenka Kolářová) Tereza Sokolová (housle, pí. uč. Ivana Ferová), Ema Pavlová (klavír, pí. uč. Marija Rajičová)