Úspěchy našich žáků / školní rok 2010/2011

Výtvarné soutěže pro region Dolní Berounka s podtitulem Sejdeme se v pralese se zúčastnilo 14 škol a výtvarných ateliérů. Žákyně ZUŠ Řevnice K. Lacigová získala 1. místo ve III. Kategorii a kolektiv žáků čestné uznání za počítačovou grafiku.

39. ročníku lidické mezinárodní výtvarné soutěže získali žáci J. M. Junek a M. Sláma medaili „Lidická růže“ za fotografii. Ocenění převzali z rukou 1. místopředsedy Senátu ČR B. Sobotky.

J.M. Junek se také postaral o zatím největší dosavadní úspěch ZUŠky na mezinárodním poli. Získal nejvyšší ocenění v mezinárodní fotografické soutěži studentů KHKISAC 2011 v dalekém Hongkongu! V kategorii žáků do 15 let mu byla udělena Hlavní cena poroty, ve které zasedali umělci z Číny, USA, Švýcarska a Austrálie. Zúčastnil se slavnostního předávání cen a poskytl interview hongkongské televizi (více zde).

V roce 2011 bylo úspěšné na soutěžích i hudební oddělení. V březnu získali v kategorii malých souborů žáci kytarového oddělení pana Běhounka P. a M. Sodomkovi a J. Cincibuch Zlatou stuhu v soutěži Jarní Petrklíč. Houslistky ze třídy L. Kolářové postoupily z okresního kola soutěže ZUŠ do kola krajského, kde M. Routová a A. Krutská obsadily společně 3. místo v I. kategorii. M. Routová pak obdržela ještě stříbrný diplom na 15. ročníku mezinárodní houslové soutěže mistra Josefa Muziky v Nové Pace.