Úspěchy našich žáků / školní rok 2013/2014

Národní soutěže ZUŠ 2013/2014 vyhlášené MŠMT

 • Housle / M. Routová a T. Petrová – vítězství v okresních i krajských kolech, M. Routová diplomyzároveň i absolutní vítězkou krajské soutěže. V národním kole soutěže pak ve své kategorii  M. Routová  zvítězila a T. Petrová obsadila 3. místo.
 • Klavír / K. Kolářová – vítězství v okresních i krajských kolech, 2. místo v národním kole.
 • Výtvarný obor / postup souboru fotografií a filmů našich žáků do celostátní přehlídky, která se bude konat v září.

Další soutěže

Hudba 

 • Kociánova houslová soutěž (mezinárodní) – M. Routová, 2. místo
 • Mezinárodní houslová soutěž Mistra J. Micky – M. Rutová,  3.místo
  Plzenecké housličky – T. Petrová, 1. místo, M. Krutská – 2. místo, B. Brennerová – 3. místo
 • Broumovská klávesa – K. Kolářová, 1. místo
 • Brdský kos (zpěv) – E. Fialová, 2. místo

 Výtvarka / Filmová tvorba 

 • Fotografická soutěž MFF UK Fotofest 2013 – v kat. do 16 let – M. Sláma, 1. místo
 • 42. ročník MVVD Lidice – medaile za fotografii – O. Brůha, P. Vaněk, V. Vosáhlo, S. Cincibuch a T. Řežábková
 • Prezentace animovaných filmů na festivalu žákovských animovaných filmů Festžák v Soběslavi
 • Filmová soutěž Oskárek – 1. místo
 • Účast na celostátní soutěžní přehlídky dětské a studentské audiovizuální tvorby Animánie 2014.

Absolventi

 • Hudební oddělení/klavír/M. Paličková, housle/L. Flemrová, zobcová flétna/K. Lacigová
 • Výtvarný obor/digitální fotografie/M. Sláma

Více se dočtete ve školním časopisu Tamtamy.