Úspěchy našich žáků / školní rok 2014/2015

Národní soutěže ZUŠ 2014/2015 vyhlášené MŠMT

Krajská kola

 • Zobcová flétna / K. Kuthanová, B. Kostlánová - 2. místa, K. Kolářová  3. místo
 • Hoboj / A. Zavadilová, A. Lacigová -  3. místa
 • Klarinet / J. Flemr – 3. místo
 • Bicí / J. Kosatík – 3 místo

Další soutěže

Hudba 

 • Mezinárodní houslová soutěž  Mistra J. Micky /  M. Routová – 2. místo
 • Brdský kos / zpěv / A. Kalertová – Cena diváků a Speciální cena Zory Jandové a Rádia Junior
 • Plzenecké housličky / T. Petrová – 1. místo a M. Krutská čestné uznání

 Výtvarka / Filmová tvorba 

 • Mezinárodní výtvarná soutěž věnovaná dětským právům, vyhlášena Republikou Mexiko / E. Mullerová / čestné uznání
 • 7. ročník regionální výtvarné soutěže Dolní Berounky – K. Kozohorská (čestné uznání), A. Jindrová (2. místo), K. Lacigová (cena poroty) a počítačová grafika Č. Krejčího, P. Svobody a N. Hartmannové.
 • Mezinárodní dětská vytvarná výstava Lidice – Lidická růže za fotografii / P. Vaněk, O. Brůha, P. Sodomka
 • Účast na festivalu žákovských filmů Festžák v Soběslavi

 Tanec

 • Taneční učitel roku – Cena poroty za choreografii

Absolventi

Hudební obor/ klavír / A. Nováková, M. Paukner, kytara / M. Kůs,  zobcová flétna / V. Drechslerová, hoboj / A. Masnerová, kytara / P. Sodomka, bicí / T. Němec

Taneční obor / A. Jindrová, B. Kostlánová, Š. Leinweberová, T. Hýblerová, K. Chadimová, J. Kotoučová, B. Kroová, T. Kudová, G. Stauchová

Výtvarný obor / K. Hrubá, M. Stropková, A. Tylková, P. Sodomka, O. Brůha, P. Vaněk