Úspěchy našich žáků / školní rok 2019/2020

Národní soutěže ZUŠ 2019/2020 vyhlášené MŠMT

Okresní kolo

HRA NA KLAVÍR / Natálie Němečková, postup do krajského kola (zrušeno)

Výtvarka

  •  Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice / malba a kresba – čestné uznání: Cyril Sodomka, Stella Stropková, Anežka Škorpilová, filmová tvorba – čestné uznání:, Dorota Tůmová, kolekce výtvarných objektů – medaile: Magdaléna Bicanová, Alice Gürtnerová. Adéla Hrubá, Nela Husáková, Nina Churová, Anna Kohoutová, Sofija Kyncl, Emma Ledvinová, Marek Myšák, Laura Neméthová, Adéla Petráňová, Vojtěch Řezáč, čestné uznání: Kristýna Hermanová, Magdalena Romová

Absolventi

HUDEBNÍ OBOR / Šimon Škultéty (klavír, pí. uč. Marija Rajičová), Antonie Nebřenská, Alexandra Živná (příčná flétna, p. uč. Dušan Navařík), Ema Hofmeisterová (kytara, p. uč. Jan Peš), Antonie Zavadilová (hoboj, pí. uč. Kristina Němečková), Ondřej Michálek,  Adéla Součková (housle, pí. uč. Lenka Kolářová) Evelína Fialová, Aneta Kalertová (zpěv, pí. uč. Martina Mamula Bauerová), Kateřina Fantová (mandolína, p. uč. František Běhounek)

TANEČNÍ OBOR / Marie Bartáková, Věra Čurdová, Alexandra Řehořová (pí. uč. Jarmila Matoušková) Berenika Brennerová, Karolína Holcátová (pí. uč. Viktorija Vrublevska)

VÝTVARNÝ OBOR / Věra Čurdová, Meda Hrazdirová, Alžběta Bartáková, Matěj Boxan, Kristin Kuthanová, Emma Ada Müllerová, Tereza Petrová, Štěpán Polák,  Adéla Strejčková, Anežka Škorpilová, Viktorie Šounová (pí. uč. Ivana Junková)

II. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA: HUDEBNÍ OBOR / Petra Kalbáčová (klavír, pí. uč. Zdeňka Hančová), Jonáš Flemr (saxofon, p. uč. Radek Žitný)

II. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA: VÝTVARNÝ OBOR / Klára Matoušková (pí. uč. Ivana Junková)