Vizuální tvorba – digitální fotografie / Řevnice

MgA. Karel Tůma

Vzdělání: 2005 – absolvoval katedru fotografie FAMU v Praze

Umělecká činnost:

  • věnuje se dlouhodobým dokumentárním projektům s výrazným sociálním podtextem
  • 2002 – Czech Press Photo: 1. cena Zlaté oko za cyklus Mezisvěty v kategorii Každodenní život – série
  • 2004 – nominace na Cenu Jaromíra Funkeho, získal 3. cenu
  • Credit Suisse Masterclass

Pedagogické (lektorské) zkušenosti:

  • 2006-2009 – vedl Tvůrčí seminář fotografie na FSV UK – IKŽS
  • současnost – pedagog na VOŠ a SUŠ Textilních řemesel v Praze

V ZUŠ Řevnice od roku 2017