Odhlášení

Prosíme rodiče a žáky, aby ukončení vzdělávání volili jako možnost na konci školního roku nebo aspoň před jeho započetím (pokud se nejedná o vážné důvody). Po začátku školního roku (resp. po 30.9.) již škola nemá možnost přijímat  nové žáky a ukončení vzdělávání každého žáka zásadně komplikuje situaci škole i pedagogovi, který má  nastavený rozvrh. Děkujeme za pochopení.

V případě, že žádáte o ukončení docházky do ZUŠ, vyplňte formulář pro odhlášení. Podepsaný a vyplněný formulář je možno dodat osobně vyučujícímu, poslat poštou nebo nascanovaný s podpisem poslat mailem.

Zákonní zástupci mohou žáka písemně odhlásit pouze k 31. lednu (v mimořádných případech)nebo standartně k 30. červnu, popř. před započetím školního roku.
Ukončí – li žák  vzdělávání v průběhu I. nebo II. pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací.
Ukončí – li žák vzdělávání z důvodu hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.

Odhlášení - formulář

více zde http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/206/4657.html#obsah