HUDEBNÍ NAUKA

2. TÝDEN (12.-16.10.20)

Nad rámec výuky, pro zájemce:-) Pozvánky z ČF / Oddělení vzdělávacích programů ke sledování na dálku:

videozáznam komentovaného koncertu z cyklu Čtyři kroky do nového světa „ Orffovy Carmina burana“. 

Další záznamy:

- Dvořákova Novosvětská

- Janáčkova Sinfonietta

další materiály zde