KERAMIKA / PRO DĚTI

Děti se v kroužku naučí poznávat základní technologické postupy prostorové tvorby z keramické hlíny. Zkusí si vytváření objektů vymačkáváním z hroudy, tvarováním z plátů, postupným stavěním z menších kusů /např. válečků/, odebíráním materiálu z plného tvaru. Budou se učit respektovat použitý materiál, poznávat a využívat jeho vlastnosti. Dozví se o možnostech keramické tvorby odléváním nebo vymačkáváním do sádrových forem či točením na hrnčířském kruhu, zjistí co to je šlikr, přežah, ostrý výpal… Svá díla budou také zdobit, např. engobami či glazurami.