Informace k provozu školy od 7. 12. 2020

 Vážení rodiče, milé děti,  od pondělí 7. 12. začne probíhat prezenční výuka i v ostatních oborech tj. souborová hra, hudební nauka, taneční, výtvarný a literárně dramatický obor. Počet žáků ve skupině  je max. 10., proto bude muset dojít v některých skupinách k úpravám rozvrhu (zkrácení výuky, přesun začátku výuky atd.), o změnách vás budou informovat vyučující daného předmětu.

Rodiče ani jiný doprovod žáků do prostor školy nevstupují. Žáky 5-6 let si vyzvedávají pedagogové v čas začátku výuky ve vestibulu školy, kam je po výuce opět doprovodí.

Na všechny se vztahují povinnosti dané manuálem Provoz škol a školských zařízení ve školním roce  2020/2021 vzhledem ke covid-19 (výňatek zde https://www.zus-revnice.cz/?p=7808).

Pravidla MŠMT k otevření škol od 7.12.2020