Informace k provozu školy od  30. 11. 2020

Podle nových informací MŠMT bude probíhat výuka ve stávajícím režimu stupně 4, v týdnu od 30. 11. 2020, a to i v případě, že se ČR posune do stupně 3.  Stále učíme 1 pedagog, 1 žák (hudební obory, lze realizovat individuální konzultace 1+1 ve všech oborech, určuje pedagog). Jakmile nastane změna opatření a zpráva nám bude nám do datové schránky, otevřeme skupinovou výuku (VO, TO, LDO, HN a souborové hry). Skupina max. po 10 žácích.

Předpokládáme, že od 7. 12. 2020 se otevře i skupinová výuka tj. výtvarný, literárně dramatický,  taneční, i hudební nauka a souborové hry (do počtu 10 žáků).

Podrobné informace o změnách ve výuce dostanete od svých učitelů.