Informace o ZÁVĚREČNÉM hodnocení z hudební nauky

Hudební nauka je povinná pro všechny žáky 1. až 5. ročníku I. stupně hudebního oboru, pokud neabsolvovali tento předmět v průběhu předchozího studia či na jiné škole. Závěrečný test a hodnocení z hudební nauky musí pro postup do dalšího ročníku splnit VŠICHNI žáci výše uvedených ročníků.

V případě pokračování v distanční výuce je potřeba se domluvit s vyučujícím hudební nauky individuálně co nejdříve! Uzavření známek proběhne  do 18. 6.

Informace pro hudební obor Řevnice

Informace pro hudební obor Mníšek

Informace k organizaci výuky v ZUŠ po 11.5., čestné prohlášení ke stažení