Pravidla k výuce v ZUŠ Řevnice – čtěte, prosím!

Upozorňujeme, že následující harmonogram je nastaven podle současných podmínek. Podle situace se může změnit. Prezenční výuka je dobrovolná.

Vážení rodiče milé děti, máme pro vás skvělé zprávy.

Od pondělí 11. 5. 2020 otevíráme školu pro individuální výuku a literárně dramatický obor, a od 18. 5. 2020 pro skupinovou výuku tj. tanec, výtvarné obory a hudební nauky. Předpokládaný počátek výuky souborových, komorních her a PHV2 skupinové  je od 25.5. dle informací od vašeho pedagoga.

Veškerá skupinová a kolektivní výuka bude končit o 10 minut dříve z důvodu nutnosti vydesinfikovat třídu před další výukou a bezpečného střídání skupin.

Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu pro tento školní rok. Nejvyšší povolený počet ve skupině je 15 žáků.

Školu můžeme otevřít za důrazných hygienických opatření, které budou vyžadovat maximální ohleduplnost, zodpovědnost a respekt k nastaveným pravidlům od všech zúčastněných.

Proto byl zpracován manuál pokynů na základě doporučení MŠMT.

 Důležité!!!

Při prvním vstupu do školy předkládá žák čestné prohlášení. Prohlášení u nezletilých žáků je podepsané zákonným zástupcem: 

  • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
  • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi umožněna osobní účast ve škole.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

MANUÁL

 Těšíme se na viděnou. V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na vašeho vyučujícího.

S pozdravem Ivana Junková