Informace ke kroužků a kurzům v doplňkové činnosti školy do konce školního roku – AKTUALIZACE

V současné době ve vztahu k hygienickým opatřením a prostorovým možnostem školy, nebude  škola otevírat kroužky a pro děti a kurzy pro dospělé v doplňkové činnosti  do konce školního roku 2019/20.  Jedná se o První cestu k umění, tanečky, hudební kroužek, výtvarný kroužek, kroužky keramiky a kurz keramiky pro dospělé

Velice nás to mrzí, ale bohužel v těchto skupinách nelze dodržet stanovené podmínky viz. Ochrana zdraví a provoz v ZUŠ Řevnice do konce školního roku 2019/2020, naleznete na webu školy.

Poměrné kurzovné se bude vracet na vyžádání – do emailu k žádosti prosím vyplňte jméno a příjmení dítěte, kroužek, který navštěvujete a číslo účtu, kam budete chtít částku poukázat.

Vratky budou provedeny postupně, nejpozději do 30.6.

V případě, že budete chtít zůstatek ponechat škole na její rozvoj, předem Vám děkujeme.