Fotografie

Předpokladem pro docházení na seminář fotografie je základní technická a pokud možno i výtvarná zkušenost zájemce. Je vhodné vlastnit fotoaparát, digitální nebo klasický, který používá filmový materiál. Dále se předpokládá základní znalost práce s počítačem a návaznými technologiemi – ukládání obrazových dat, skenování, základy tisku a podobné běžné postupy / v případě, že zájemce tyto dovednosti nemá, tak si je na základě individuálního plánu během prvních hodin výuky doplní. Vlastní činnost semináře je vedena v základní rovině fotografického zobrazování: portrét, krajina, zátiší, makro, reportáž, produktová fotografie, ilustrační fotografie, základy ateliérové tvorby, příprava pro tisk, adjustace, speciální postupy – HDR, astro fotografie, černobílá fotografie a další postupy, Výklad je doplněn ukázkami prací světových autorů pro inspiraci/. Součástí práce v semináři je i praktická provázanost fotografie s jinými výtvarnými postupy. Autoři budou své práce veřejně prezentovat na akcích a výstavách školy, ale pokud se rozhodnou, tak i jiným způsobem. Obvyklým postupem je například vytvoření vlastní fotoknihy. Pro první seznámení s fotografickým obrazem je vhodné si připravit vlastní práce – portfolio svých prací, které společně zájemce kurzu zhodnotí s lektorem.