Informace k pololetnímu hodnocení z hudební nauky

Vážení rodiče, milí žáci,

Hudební nauka je povinná pro všechny žáky 1. až 5. ročníku I. stupně, pokud neabsolvovali tento předmět v průběhu předchozího studia jiného oboru či na jiné škole.

Žáci, kteří pravidelně navštěvují v průběhu roku HN se dostaví k písemnému testu v době svých vyučovacích hodin.

Hodnocení žáků, jimž bylo ředitelem ZUŠ Řevnice povoleno individuální studium a dále žáků s nedostatečnou docházkou proběhne v době vyučovacích hodin HN.

Žáci, kteří se dostaví k závěrečnému hodnocení, si s sebou přinesou psací potřeby a pracovní sešit od M.Vozara, ve kterém by měli mít zpracované učivo daného ročníku.

Řevnice

15.1. /úterý/ = pro žáky, kteří pravidelně navštěvují HN

22.1. /úterý/ = pro žáky,kteří mají povoleno individuální studium

 • 1.ročník       14.10 – 14.55
 • 2.ročník       14.10 – 14.55 /I.Férová/
 • 2.ročník       15.00 – 15.45
 • 3.ročník       15.50 – 16.35
 • 4.ročník      16.40 – 17.25
 • 5.ročník      16.40 – 17.25 /I.Férová/

(ve výjimečných případech i po telefonické domluvě,

L.Kolářová = tel.č. : 603 245 784 nebo lenka.noticky@seznam.cz

I.Férová = tel.č.: 776 665 220)

Žáci neklasifikovaní z hudební nauky neobdrží vysvědčení.

 

Mníšek pod Brdy

14. 1. /pondělí/ pro žáky, kteří pravidelně navštěvují HN

21. 1. /pondělí/ pro žáky, kteří mají povoleno individuální studium

 

 • 1. ročník 13.35 – 14.20
 • 2. ročník 14.25 – 15.10
 • 3. ročník 16.55 – 17.40

17. 1. (čtvrtek)

 • 2. ročník (2. skupina) 13.35-14.20
 • 4. ročník 16.05 – 16.50
 • 5. ročník 16.55 – 17.40

 

Hodnotící pohovor se skládá

 • z písemného a ústního projevu
 • praktická část (vytleskávání rytmů, zpěv apod.)
 • vyplněný pracovní sešit M.Vozar

Doporučené materiály k zopakování látky:

VOZAR Martin, Hudební nauka pro ZUŠ, pracovní sešity pro jednotlivé ročníky HN, Talacko, 2005

LISÁ Dagmar, Hudební nauka pro malé i větší muzikanty, díl I. a II., AUVIEX, 1992

V.GRIGOVÁ, Všeobecná hudební nauka

L.ZENKL, ABC hudební nauky

www.zus-revnice.cz