Prosba – přezouvání

Prosíme všechny (i rodiče pokud přicházejí na konzultaci apod.), aby  dodržovali pravidlo dané školním řádem a přezouvali se. Do všech budov školy je vstup dovolen pouze po přezutí. K dispozici je i omezený počet  náhradních přezůvek, pokud žák zapomene své, nebo návleky. Zvláště v tomto počasí je to velký problém a nelze jinak zachovat pro děti čisté prostředí (například žáci tanečního odd., často přebíhají ze šaten bosi atd.).