Hrátky s kamerou

 Cílem připravit žáka na práci ve filmovém prostředí. Rozvinout v něm schopnost převést literární příběh do rozpohybovaného audiovizuálního obrazu a správně pochopit celistvou strukturu filmového díla, využívat kompozičních pravidel s přímou vazbou na zkušenosti z malby či fotografie při převádění obrazu na filmové pole tvůrčím způsobem tzv. filmový záběr. Při vzdělávání v hlavních principech filmové tvorby je tak podle zájmu  o obraz, zvuk nebo montáž příběhu, možné se zaměřit na práci kameramana, zvukaře, střihače, režiséra či animátora filmového díla.