Hudební kroužek

Hudební kroužek: Zahrnuje nezbytné minimum hudební teorie, hlavní role je však svěřena hudebnímu tvoření a poslechu hudby s cílem získat přehled o hudbě. Ke společnému muzicírování využíváme vlastní hlas a nejrůznější nástroje včetně Orffových (ozvučná dřívka, triangl, činelky, rolničky…). Cílem výuky je rozvíjení hudebního sluchu, cvičení jemné motoriky, hudební paměti a pěstování hudební představivosti vlastní aktivitou.

Tímto způsobem získávají děti mnoho návyků, které uplatní i v běžném životě, ať už je to cílené pěstování soustředění nebo sluchová paměť, které hrají mimořádnou roli při studiu cizích jazyků atd. Prostřednictvím postupného vývoje elementární hudební tvořivosti získávají děti rovněž „imunitu“ vůči nepřiměřené trémě i strachu z improvizace.