KROUŽKY A KURZY

Nabídka kroužků a kurzů pro školní rok 2020/2021 bude zveřejněna cca 15.6.2020 – neposílejte prosím přihlášky.

Nabídka kurzů a kroužků pro školní rok 2019/2020 

Než si vyberete kurz či kroužek pozorně čtěte! Kurzy pro dospělé a kroužky pro děti pořádá škola v rámci doplňkové činnosti školy. Účastníci nejsou žáky a studenty školy a platnost přihlášení do kurzu či kroužku je na celý školní rok!

 Přihlášku si stáhněte níže a podepsanou dodejte do školy nejpozději do 30. 6. 2019 (emailem s naskenovaným podpisem, osobně do ředitelny nebo schránky školy, popř. zašlete poštou na adresu: Mníšecká 29, 252 30 Řevnice) Mailem lze pouze předběžně, Pro závazné přihlášení musí být škole dodán podepsaný originál!

Kurzy a kroužky jsou otevřeny při naplnění jejich kapacity, a začínají v týdnu od 16. 9. 2019 a končí v týdnu 1. – 5. 6. 2020. Dále platí stejná organizace školního roku jako pro běžnou výuku, tedy neprobíhají v době prázdnin atd.

Kurzovné se uvedeno za pololetí,  za první pololetí je do 30.9, uvedené kurzovné je za jedno pololetí. // účet školy 253 010 768/0300, splatnost po informaci mailem o otevření kurzu! V případě nenaplnění min. počtu uchazečů, kurz otevřen nebude). Splatnost 2. pol. je do 15.2. Var.sym. část data nar. dítěte ve tvaru ddmmrr, do zprávy do příjemce název kroužku/kurzu).

Po započetí kurzu je přihlášení možné pouze po dohodě.

Pro podrobnosti o kroužku či kurzu klikněte na název.

ŘEVNICE  / pokud není uvedno jinak probíhá výuka v Zámečku

Kurzy pro dospělé

  • Škola kresby a malby / pátek 116,40 – 19,40 / 5300 Kč / MgA. A. Popaja / výuka v ateliérech, náměstí č.p. 64
  • Kurz keramiky / středa 19,30 – 21 / 3000 Kč / ing. B. Lacigová

MNÍŠEK POD BRDY

PŘIHLÁŠKA KROUŽKY PRO DĚTI - DOC.PDF PŘIHLÁŠKA KURZY PRO DOSPĚLÉ – DOC.PDF GDPR – zásady ochrany osobních údajů